23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Universitet

Aftale vedrørende afhentning af dianostisk biologiske prøver


Københavns Universitet

406507-2024 - Resultater
Danmark – Kurértjeneste – Aftale vedrørende afhentning af dianostisk biologiske prøver
OJ S 131/2024 08/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Københavns Universitet
E-mail susanne.u@adm.ku.dk
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Aftale vedrørende afhentning af dianostisk biologiske prøver
Beskrivelse Vi ønsker en forsendelsesservice til følgende opgave, hvor diagnostiske prøver (primært blodprøver men også andet non-zoonotisk biologisk materiale) skal fragtes til Veterinært Diagnostisk Laboratorium (Ordregiver) fra Afsendere, som hovedsageligt er praktiserende dyrlæger i hele landet. Dertil kommer non-zoonotiske biologiske prøver fra et mindre antal øvrige virksomheder rundt om i Danmark.
Identifikator for proceduren f488719c-63cd-4e2a-99da-e117b19389d9
Tidligere bekendtgørelse : e817d511-2e7a-4419-a558-719443789273-01
Intern identifikator 043-0780/23-7000
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 64120000   Kurértjeneste
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30133000   Postforsendelsesudstyr, 64100000   Postbefordring og kurértjeneste, 64121000   Kurértjeneste, der indebærer befordring med flere transportmidler
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse   Dyrlægevej 16    
By   Frederiksberg C
Postnummer   1870
Landespecifik underafdeling (NUTS) Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
Yderligere oplysninger   Formålet med udbuddet er at få afhentet biologiske prøver hos bl.a. dyreklinikker i Danmark. Prøverne skal fragtes til laboratoriet, hvor der foretages laboratorieanalyser på vegne af de dyrlæger, der indsender prøver.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 3 600 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Aftale vedrørende afhentning af dianostisk biologiske prøver
Beskrivelse : Vi ønsker en forsendelsesservice til følgende opgave, hvor diagnostiske prøver (primært blodprøver men også andet non-zoonotisk biologisk materiale) skal fragtes til Veterinært Diagnostisk Laboratorium (Ordregiver) fra Afsendere, som hovedsageligt er praktiserende dyrlæger i hele landet. Dertil kommer non-zoonotiske biologiske prøver fra et mindre antal øvrige virksomheder rundt om i Danmark.
Intern identifikator : 043-0780/23-7000
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 64120000   Kurértjeneste
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30133000   Postforsendelsesudstyr, 64100000   Postbefordring og kurértjeneste, 64121000   Kurértjeneste, der indebærer befordring med flere transportmidler
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Dyrlægevej 16    
By : Frederiksberg C
Postnummer : 1870
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Formålet med udbuddet er at få afhentet biologiske prøver hos bl.a. dyreklinikker i Danmark. Prøverne skal fragtes til laboratoriet, hvor der foretages laboratorieanalyser på vegne af de dyrlæger, der indsender prøver.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 6   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 3 600 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : kvalitet vægtes 40 %
Vægtning (pointantal, præcis) : 1

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris vægtes 60 %
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Københavns Universitet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Københavns Universitet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Københavns Universitet
Registreringsnummer : 29979812
Postadresse : Nørregade 10    
By : København K
Postnummer : 1165
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Susanne Ünsal
Telefon : +45 35328352
Internetadresse : http://www.ku.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : cc56e942-bebb-42b7-828a-2922d8bab5ec   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 04/07/2024   10:24:13 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 04/07/2024   13:00:48 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 406507-2024
EUT-S-nummer : 131/2024
Offentliggørelsesdato : 08/07/2024

Send til en kollega

0.047