23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Ørsted Services A/S

Servicerammeaftale for taxikørsel for Ørsted i Kø-benhavnsområdet og Nordsjælland


Ørsted Services A/S

414712-2024 - Resultater
Danmark – Taxikørsel – Servicerammeaftale for taxikørsel for Ørsted i Kø-benhavnsområdet og Nordsjælland
OJ S 134/2024 11/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Ørsted Services A/S
E-mail joapp@orsted.com
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Servicerammeaftale for taxikørsel for Ørsted i Kø-benhavnsområdet og Nordsjælland
Beskrivelse Ørsted Services A/S, på vegne af alle selskaber der direkte eller indirekte er kontrolleret af Ørsted A/S, inviterer hermed til at afgive tilbud på udbud af taxikørsel i Københavnsområdet og Nordsjælland. Tilbudsgivere opfordres til at sætte sig grundigt ind i udbudsmaterialet, herunder disse udbudsbetingelser, da de indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at afgive et acceptabelt tilbud. Tilbudsgiveren skal sikre sig, at den juridiske enhed, der afgiver tilbuddet, er den juridiske enhed, der blev prækvalificeret. I modsat fald kan ordregiveren være forpligtet til at afvise tilbuddet. Aftalen omfatter • Kørsel med passagerer • Hyrevogne forudbestilt • Hyrevogne hyret direkte på gaden
Identifikator for proceduren e1885422-b7f7-4c9d-9391-655b36491f59
Tidligere bekendtgørelse : 188238-2024
Udbudsprocedure Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 30 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 30 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/25/EU
Gældende lovgivning på tværs af grænserne The governing law of the tender procedure is [Danish] public procurement law
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0001
Titel : Servicerammeaftale for taxikørsel for Ørsted i Københavnsområde og Nordsjælland
Beskrivelse : Servicerammeaftale for taxikørsel for Ørsted i Københavnsområde og Nordsjælland
Intern identifikator : Servicerammeaftale for taxikørsel for Ørsted i Københavnsområde og Nordsjælland
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Ørsted er berettiget til at forlænge Varigheden 4 gang(e) af 12 måneder
5.1.2.
Udførelsessted
By : Gentofte
Postnummer : 2880
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato 01/09/2024
Varigheds slutdato 31/08/2030
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 4
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 30 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 30 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Miljø
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kommercielle vilkår
Vægtning (procentdel, præcis) : 5
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : In accordance with law no. 593, dated 02/06/2016, complaints about the award of a framework agreement must be filed with the Danish Complaints Board for Public Procurement (Klagenævnet for Udbud) within 6 (six) months from the day after the Contracting Entity has notified the affected applicant and tenderers of the award, cf. § 7, subs. 2 in the law mentioned above.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : All affiliates of the Contracting entity and all affiliates who are directly or indirectly controlled by Ørsted Services A/S. Ørsted establish new Affiliates on an ongoing basis. Any new Affiliate will also become a Contracting Entity under the Contract, as long as the new Affiliate’s activities are within the usual activities of the Ørsted which is to develops, constructs and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, and bioenergy plants, and provides energy products to its customers
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Ørsted Services A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
6. Resultater
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure 30 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi 30 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0001
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 30 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 30 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Sammenslutningen Taxa 4x35
Tilbud
Tilbud – Identifikator Sammenslutningen Taxa 4x35 tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0001
Værdien af resultatet 30 000 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet nej
Koncessionsværdi
Tilbuddet er et alternativt tilbud nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Servicerammeaftale for taxikørsel for Ørsted i Købehavnsområdet og Nordsjælland
Titel Servicerammeaftale for taxikørsel for Ørsted i Købehavnsområdet og Nordsjælland
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 28/06/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 09/07/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Ørsted Services A/S
Registreringsnummer : 27446485
Registreringsnummer : DK27446485
Postadresse : Kraftværksvej 53    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jonas Appelquist
E-mail : joapp@orsted.com
Telefon : 99556338
Internetadresse : www.orsted.com
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Registreringsnummer : DK10294819
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Extra-Regio NUTS 3   ( DKZZZ )
Land : Danmark
Telefon : 4541715000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Sammenslutningen Taxa 4x35
Registreringsnummer : 74001416
Postadresse : Rosenlunds Allé 8    
By : Vanløse
Postnummer : 2720
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Michell Stromvig
Telefon : 35353535
Internetadresse : https://taxa.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : fe32ff6b-aa46-4827-9b27-81c29728209a   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 30
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 10/07/2024   12:22:12 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 414712-2024
EUT-S-nummer : 134/2024
Offentliggørelsesdato : 11/07/2024

Send til en kollega

0.048