23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 242-504114
Offentliggjort
16.12.2017
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Stockholms stad, Serviceförvaltningen

Bilpoolstjänst för Stockholm stad


Stockholms stad, Serviceförvaltningen

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2017/S 228-475334)

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms stad, Serviceförvaltningen
212000-0142
Box 7005
Stockholm
12107
Sverige
Kontaktperson: Susanne Lamberg
E-post: susanne.lamberg@stockholm.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Bilpoolstjänst för Stockholm stad

Referensnummer: 3.3.2-1057/2017
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Inledning

Kommunstyrelsen i Stockholms stad genom servicenämnden inbjuder er att lämna anbud på upphandling av bilpoolstjänst. Avropsberättigade förvaltningar och bolag framgår av bilaga 3.

Omfattning

Inom Stockholms stads koncern fanns drygt 450 personbilar år 2017. Bilpoolen ska ingå som en del i utbud av transportmöjligheter. Bilpoolen ska vara öppen, alternativt halvöppen till privata användare.

Ramavtalet omfattar löpande avrop av bilpoolstjänster. Beställaren garanterar inga volymer eller antal bokningar. Bilpoolens storlek styrs av efterfrågan och detta administreras av leverantören. Anbud ska avse hela tjänsten.

Anbudet ska vara serviceförvaltningen tillhanda senast

2017-12-26

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara bindande till och med 2018-06-30

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/12/2017
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 228-475334

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 29/12/2017
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 18/01/2018
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 08/01/2018
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 19/01/2018
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.082