23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 040-087509
Offentliggjort
27.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Udbud af flytteydelser


Lyngby-Taarbæk Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv 17
Kgs. Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Kathrine Larsen
E-mail: kathl@ltk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/10004dd8-24cd-4bd4-a2b8-396809a64a8b/homepage

I.1) Navn og adresser
Frederiksberg Kommune
Frederiksberg
Danmark
E-mail: kathl@ltk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/10004dd8-24cd-4bd4-a2b8-396809a64a8b/homepage

I.1) Navn og adresser
Gentofte Kommune
Gentofte
Danmark
E-mail: kathl@ltk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/10004dd8-24cd-4bd4-a2b8-396809a64a8b/homepage

I.1) Navn og adresser
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe
Danmark
E-mail: kathl@ltk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/10004dd8-24cd-4bd4-a2b8-396809a64a8b/homepage

I.1) Navn og adresser
Rudersdal Kommune
Holte
Danmark
E-mail: kathl@ltk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/10004dd8-24cd-4bd4-a2b8-396809a64a8b/homepage

I.1) Navn og adresser
Allerød Kommune
Allerød
Danmark
E-mail: kathl@ltk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/10004dd8-24cd-4bd4-a2b8-396809a64a8b/homepage

I.1) Navn og adresser
Ballerup Kommune
Ballerup
Danmark
E-mail: kathl@ltk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/10004dd8-24cd-4bd4-a2b8-396809a64a8b/homepage

I.1) Navn og adresser
Fredensborg Kommune
Fredensborg
Danmark
E-mail: kathl@ltk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/10004dd8-24cd-4bd4-a2b8-396809a64a8b/homepage

I.1) Navn og adresser
Frederikssund Kommune
Frederikssund
Danmark
E-mail: kathl@ltk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/10004dd8-24cd-4bd4-a2b8-396809a64a8b/homepage

I.1) Navn og adresser
Herlev Kommune
Herlev
Danmark
E-mail: kathl@ltk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/10004dd8-24cd-4bd4-a2b8-396809a64a8b/homepage

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/10004dd8-24cd-4bd4-a2b8-396809a64a8b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/10004dd8-24cd-4bd4-a2b8-396809a64a8b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/10004dd8-24cd-4bd4-a2b8-396809a64a8b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af flytteydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører levering af flytteydelser til Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Fredensborg Kommune, Frederiksberg Kommune, Frederikssund Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune.

Formålet med udbuddet er, at sikre kommunerne kan få flyttet inventar i det omfang det er nødvendigt, der vil primært være tale om flytning af kontorinventar, herunder IT til brug ved kontorarbejde, arkivflytninger mv. Tilbudsgivere skal som led heri sikre, at ydelsen har en kvalitet, der svarer til almindelig god kvalitet inden for branchen og herunder har en kvalitet, der svarer til det af kravspecifikationen og rammeaftalen fastsatte niveau.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrører levering af flytteydelser til Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune.

Formålet med udbuddet er, at sikre kommunerne kan få flyttet inventar i det omfang det er nødvendigt, der vil primært være tale om flytning af kontorinventar, herunder IT til brug ved kontorarbejde, arkivflytninger mv. Tilbudsgivere skal som led heri sikre, at ydelsen har en kvalitet, der svarer til almindelig god kvalitet inden for branchen og herunder har en kvalitet, der svarer til det af kravspecifikationen og rammeaftalen fastsatte niveau.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 120 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den udbudte rammeaftale træder i kraft den 16.5.2018 og ophører den 15.5.2021. Endvidere har Ordregiver en option på forlængelse i 1 x 12 måneder. Vilkårene for Ordregivers udnyttelse af optionen fremgår af udbudsmaterialets kontrakt.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2, Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund og Herlev Kommune

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrører levering af flytteydelser til Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Fredensborg Kommune, Frederikssund Kommune og Herlev Kommune.

Formålet med udbuddet er, at sikre kommunerne kan få flyttet inventar i det omfang det er nødvendigt, der vil primært være tale om flytning af kontorinventar, herunder IT til brug ved kontorarbejde, arkivflytninger mv. Tilbudsgivere skal som led heri sikre, at ydelsen har en kvalitet, der svarer til almindelig god kvalitet inden for branchen og herunder har en kvalitet, der svarer til det af kravspecifikationen og rammeaftalen fastsatte niveau.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 980 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den udbudte rammeaftale træder i kraft den 16.5.2018 og ophører den 15.5.2021. Endvidere har Ordregiver en option på forlængelse i 1 x 12 måneder. Vilkårene for Ordregivers udnyttelse af optionen fremgår af udbudsmaterialets kontrakt.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/04/2018
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/02/2018

Send til en kollega

0.279