23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 046-100379
Offentliggjort
07.03.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Køge Kommune

4 kammer aggregat til indsamling af affald - renovation


Køge Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Køge Kommune
29189374
Torvet 1
Køge
4600
Danmark
Kontaktperson: Torben Bjerre
Telefon: +45 56676899
E-mail: torben.bjerre@koege.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.koege.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193822

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=206483&B=KOEGE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=206483&B=KOEGE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

4 kammer aggregat til indsamling af affald - renovation

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144511
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Køge Kommune har i forbindelse med Køge Kommunes nye affaldsordning behov for indkøb af affaldsaggregater med 4 kamre, til brug ved tømning af 4 kammer affaldsspande. Affaldsaggregatet skal være i en hybrid løsning, hvor affaldsspanden tømmes fra aggregatets bagende. Aggregatet skal monteres på en lastbil. Til udbud af dette aggregat ønsker Køge Kommune en dialog med markedet, i form af et individuelt møde af 1,5 times varighed. For mødeaftale kan udbudskonsulent Torben Bjerre kontaktes på følgende e-mail adresse: Torben.bjerre@koege.dk tlf.: 56 67 68 99. Møde kan finde sted i uge 12 eller 13.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144512
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Køge Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Køge Kommune har i forbindelse med Køge Kommunes nye affaldsordning behov for indkøb af affaldsaggregater med 4 kamre, til brug ved tømning af 4 kammer affaldsspande. Affaldsaggregatet skal være i en hybrid løsningen, hvor affaldsspanden tømmes fra aggregatets bagende. Til udbud af dette aggregat ønsker Køge Kommune en dialog med markedet, i form af et individuelt møde af 1,5 times varighed. For mødeaftale kan udbudskonsulent Torben Bjerre kontaktes på følgende e-mail adresse: Torben.bjerre@koege.dk tlf.: 56 67 68 99. Møde kan finde sted i uge 12 eller 13.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Denne meddelelse er en forhåndsmeddelelse. Meddelelsen er udelukkende en opfordring til interesserede tilbudsgiver om at indgå i dialog med Køge Kommune, om indkøb af den i denne forhåndsmeddelelse omtalte vare.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 26/03/2018
Tidspunkt: 00:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Finland
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2018

Send til en kollega

0.095