23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 051-112985
Offentliggjort
14.03.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Rigspolitiet

Udbud af buskørsel med udlændinge


Rigspolitiet

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Rigspolitiet
17143611
Polititorvet 14
København V
1780
Danmark
Kontaktperson: Simon Høtoft Nielsen
Telefon: +45 61975626
E-mail: NNI029@POLITI.DK
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.politi.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af buskørsel med udlændinge

Sagsnr.: 2018-310-227
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60100000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rigspolitiet forventer at udbyde en rammeaftale eller kontrakt om levering af buskørsel af udlændinge mellem Asylcenter Avnstrup og Udlændinge Center Nordsjælland (UCN). Baggrunden er, at der i aftalen om Finansloven er forudsat, at der skal etableres en busordning mellem Center Avnstrup og UCN i Birkerød, som kan benyttes af udlændinge, der er indkvarteret på Avnstrup. Det er endvidere forudsat, at der skal være busafgange dagligt fra henholdsvis Avnstrup og UCN. Tidsplanen for gennemførelsen af udbuddet af Rammeaftale vil fremgå af det endelige udbudsmateriale, men det forventes at udbuddet gennemføres Q1 - Q3 2018.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rigspolitiet forventer at udbyde en rammeaftale eller kontrakt om levering af buskørsel af udlændinge mellem Asylcenter Avnstrup og Udlændinge Center Nordsjælland. Baggrunden er, at der i aftalen om Finansloven er forudsat, at der skal etableres en busordning mellem Center Avnstrup og UCN i Birkerød, som kan benyttes af udlændinge, der er indkvarteret på Avnstrup. Det er endvidere forudsat, at der skal være busafgang to til tre gange dagligt fra henholdsvis Avnstrup og UCN. Tidsplanen for gennemførelsen af udbuddet af Rammeaftale vil fremgå af det endelige udbudsmateriale, men det forventes at udbuddet gennemføres Q2 - Q3 2018.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
13/03/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Formål.

Nærværende bekendtgørelse igangsætter ikke selve udbuddet af rammeaftalen. Formålet med bekendtgørelsen, er, at invitere til markedsdialog og give potentielle tilbudsgivere lejlighed til at komme med input til kravspecifikation og tilbudsliste.

Potentielle tilbudsgivere af buskørsel mellem Asylcenter Avstrup (Avnstrupvej 1, 4330 Hvalsø) og Udlændinge Center Nordsjælland (Birkerød Kongevej 2, 3460 Birkerød) opfordres til at levere konkrete skriftlige input og kommentarer til materialet ved at udfylde ”Kommentarark tilbudsliste” med angivelse af det positionsnummer, kommentaren vedrører, samt ”Kommentarark kravspecifikation” med angivelse af de Krav/ID numre kommentarerne vedrører. Kommentarerne kan fx vedrøre mindstekrav, som ikke er mulige at opfylde.

Få adgang til dialogen og materiale.

Rekvirering af udkast til Kravspecifikation og Tilbudsliste, samt kommentark, kan ske ved henvendelse til:

Udbudskonsulent, Simon Høtoft Nielsen på mail: nni029@politi.dk.

Dialogmøde.

Individuelle dialogmøder med hver potentielle tilbudsgiver afholdes:

Torsdag d. 5.4. 2018 i tidsrummet 8:00-16:00.

Samt evt. Fredag d. 6. april.

På adressen:

Rigspolitiet.

Polititorvet 14.

1780 København V.

OBS! Henvendelse i receptionen, hvor du/I vil blive afhentet.

Mødetidspunkt, samt agenda, vil blive meddelt leverandøren pr. mail.

Mødet forventes at vare ca. 45 minutter.

Mødet tager udgangspunkt i udfyldte kommentarark.

Rigspolitiet forbeholder sig af ressourcemæssige hensyn retten til at begrænse antallet af dialogpartnere. En eventuel begrænsning vil i så fald ske på baggrund af objektive og saglige kriterier, idet Rigspolitiet ønsker at sammensætte gruppen af dialogpartnere sådan, at den er repræsentativ for markedet, set i forhold til virksomhedens størrelse, geografi og aktivitetsområder.

Deadline.

Udfyldte kommentarark skal være Rigspolitiet i hænde senest tirsdag den 3.4.2018 kl. 10.00. Kommentarark skal sendes til udbudskonsulent, Simon Høtoft Nielsen på: nni029@politi.dk. Der kan maksimalt deltage 3 personer per potentielle tilbudsgiver. Navne og titel på deltagere oplyses sammen med tilmeldingen.

Tidspunkt for individuel mødestart for hver tilbudsgiver vil blive meddelt per mail senest d. 3. april.

Øvrige opmærksomhedspunkter.

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i markedsdialog accepterer, at Rigspolitiet kan anvende alle indkomne oplysninger i Rigspolitiets udbudsmateriale.

Det bemærkes, at Risgpolitiet ikke er forpligtet til at imødekomme de indkomne kommentarer m.v. Rigspolitiet vil dog vurdere hensigtsmæssigheden af alle indkomne kommentarer og ændringsforslag, herunder de juridiske og kommercielle konsekvenser.

Rigspolitiet vil ikke besvare indkomne kommentarer, ændringsforlag, spørgsmål m.v. Høringsfasen har alene til formål at give Rigspolitiet input til udkastet til kravspecifikation og tilbudsliste m.v. for at sikre, at den kommende aftale bliver udformet på en kommerciel fornuftig måde, og som afspejler brugernes behov og markedet i øvrigt. Rigspolitiet forbeholder sig dog adgang til at henvende sig til potentielle tilbudsgivere for nærmere uddybning af deres kommentarer og ændringsforslag.

Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved kommentering af udkastet til udbudsmateriale accepterer, at Rigspolitiet kan anvende alle indkomne oplysninger i det endelige udbudsmateriale eller på kan offentliggøre det i anonymiseret form. Rigspolitiet skal derfor opfordre til ikke at sende fortrolige oplysninger.

Alle oplysninger og materialer både i denne meddelelse og på hjemmesiden er udtryk for ordregivers foreløbige udkast. Ordregiver forbeholder sig således ret til at foretage ændringer i alle oplysninger og materialer i det endelige udbudsmateriale bl.a. på baggrund af markedsdialog.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/03/2018

Send til en kollega

0.105