23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 057-126858
Offentliggjort
22.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

MOVIA

Opdateringer

Rettelse
(21.04.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 26-04-2018
Time: 14:00
Læses:
Dato: 23-05-2018
Time: 14:00


Yderligere oplysninger
Movia har ændret formuleringen af miljøkravene i udbudsbetingelsernes afsnit 3.2.1, se nærmere i "spørgsmål og svar" på udbudssiden. Som følge heraf forlænges tilbudsfristen til den 23.5.2018 - kl. 14:00.

Rettelse
(24.04.2018)

IV.2.7
I stedet for:
Dato: 26-04-2018
Time: 14:00
Læses:
Dato: 23-05-2018
Time: 14:00

FV8


MOVIA

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
MOVIA
29896569
Gammel Køge Landevej 3
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Søren Brøgger Kock
E-mail: sbk@moviatrafik.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3dc5e344-6630-45b0-9d01-7b0bc8074548/homepage

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3dc5e344-6630-45b0-9d01-7b0bc8074548/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3dc5e344-6630-45b0-9d01-7b0bc8074548/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3dc5e344-6630-45b0-9d01-7b0bc8074548/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

FV8

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der forventes i udbudsperioden at blive kørt i alt ca. 1 600 000 ture. Heraf forventes ca. 300 000 ture udført af vogne, der kører i henhold til kontrakter om garanteret kørsel. Der forventes således ca. 1 300 000 ture om året af den form for kørsel, der udbydes i nærværende udbud.

For at kunne opretholde forsyningen af disse ydelser i spidsbelastningsperioder – og samtidig sikre en rentabel kollektiv trafik – anses det for værende nødvendigt at søge aftaler omfattende i alt max. 1 000 vogne med hjemsted i Region Sjælland og max. 1 000 vogne med hjemsted i Region Hovedstaden til at sikre dækning i den kommende kontraktperiode.

Kørslen, der udbydes, er variabel, hvilket betyder, at Movia ikke garanterer nogen fast mængde af kørsel til den enkelte operatør, der indgås kontrakt med.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der forventes i udbudsperioden at blive kørt i alt ca. 1 600 000 ture. Heraf forventes ca. 300 000 ture udført af vogne, der kører i henhold til kontrakter om garanteret kørsel. Der forventes således ca. 1 300 000 ture om året af den form for kørsel, der udbydes i nærværende udbud.

For at kunne opretholde forsyningen af disse ydelser i spidsbelastningsperioder – og samtidig sikre en rentabel kollektiv trafik – anses det for værende nødvendigt at søge aftaler omfattende i alt max. 1 000 vogne med hjemsted i Region Sjælland og max. 1 000 vogne med hjemsted i Region Hovedstaden til at sikre dækning i den kommende kontraktperiode.

Kørslen, der udbydes, er variabel, hvilket betyder, at Movia ikke garanterer nogen fast mængde af kørsel til den enkelte operatør, der indgås kontrakt med.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2018
Slut: 30/09/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Oprettelse som byder kræver CVR nr.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/04/2018
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 14/12/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/04/2018
Tidspunkt: 14:01
Sted:

Movia.

Gammel Køge Landevej 3.

2500 Valby

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til åbning af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Movia afholder informationsmøder om udbuddet på følgende steder og dage:

Scandic Hotel Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre - den 6.4.2018 kl. 10:00 - 12:00 & kl. 13:00 - 15:00.

Scandic Hotel Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted - den 12.4.2018 kl. 10:00 - 12:00 & kl. 13:00 - 15:00.

Tilmelding på operatorer@moviatrafik.dk senest kl. 09:00 dagen før det aktuelle møde.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2018

Send til en kollega

0.178