23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 058-127616
Offentliggjort
23.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Halsnæs Affald A/S

Vindere

Indkøb af kranbil

(06.06.2018)
Mercedes-Benz CPH
Ådalsvej 54
2970 Hørsholm

Indkøb af kran- og renovationsbiler


Halsnæs Affald A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Halsnæs Affald A/S
33034180
Gjethusparken 3, 1.
Frederiksværk
3300
Danmark
Kontaktperson: Jacob Løvenstjerne
Telefon: +45 30305334
E-mail: jal@nordkob.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://nordkob.dk/index.html

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776

I.1) Navn og adresser
Hillerød Affaldshåndtering A/S
31592593
Ægirsvej 4
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Jacob Løvenstjerne
Telefon: +45 30305334
E-mail: jal@nordkob.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://nordkob.dk/index.html

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=207870&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=207870&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb af kran- og renovationsbiler

 

Sagsnr.: 2018-2
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144512
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter to delkontrakter om indkøb af en kranbil og to renovationsbiler til Halsnæs Affald A/S og Hillerød Affaldshåndtering A/S med tilhørende 5-årig serviceaftale (chassis). Dertil kommer optioner på indkøb af ekstra 3 stk. biler, forlængelse af serviceaftale i to*1år og udvidelse af serviceaftale til renovationsbiler til også at omfatte opbygning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 250 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Indkøb af kranbil

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34142000
50112000
50114000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kontrakten omfatter levering af:

1) 1 stk. 3-akslet 26 tons lastbil med kran og wirehejs til containere;

2) Serviceaftale til ovennævnte køretøj (eksklusiv opbygning).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 68
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Delkontrakten kan forlænges, såfremt Ordregiver aktiverer enten option vedr. indkøb af ekstra biler og/eller option vedr. forlængelse af serviceaftale med op til to*1år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på indkøb af yderligere 1 stk. lastbil med kran (26 tons), samt option på serviceaftale til denne bil.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Indkøb af renovationsbiler

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34142000
50112000
50114000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kontrakten omfatter levering af:

1) 1 stk. 3-akslet 26 tons renovationsbil med dobbeltkammerkomprimator med lav indstigning og ståhøjde i førerhuset;

2) 1 stk. 2-akslet 18 tons renovationsbil med enkeltkammerkomprimator med lav indstigning og ståhøjde i førerhuset;

3) Serviceaftale til ovennævnte køretøjer (eksklusiv opbygning)

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 250 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 68
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Delkontrakterne kan forlænges, såfremt Ordregiver aktiverer enten option vedr. indkøb af ekstra biler og/eller option vedr. forlængelse af serviceaftale med op til to*1år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

1) Option på udvidelse af serviceaftale til også at omfatte opbygning;

2) Option på indkøb af yderligere biler:

(a) 1 stk. renovationsbil med dobbeltkammer (26 tons);

(b) 1 stk. renovationsbil med enkeltkammer (18 tons).

3) Option på serviceaftale til ovennævnte biler.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/04/2018
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/04/2018
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/03/2018

Send til en kollega

0.145