23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 060-132557
Offentliggjort
27.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Rudersdal Kommune

Opdateringer

Rettelse
(11.04.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 23-04-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 24-04-2018
Time: 12:00

IV.2.7
I stedet for:
Dato: 23-04-2018
Time: 12:01
Læses:
Dato: 24-04-2018
Time: 12:01

Udbud af kørsel i Rudersdal Kommune


Rudersdal Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Rudersdal Kommune
29188378
Øverødvej 2
Holte
2840
Danmark
Kontaktperson: Camilla Uttenthal Månsson
Telefon: +45 46112014
E-mail: camma@rudersdal.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c9b24879-e642-454a-9317-366646a3e1ed/homepage

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c9b24879-e642-454a-9317-366646a3e1ed/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c9b24879-e642-454a-9317-366646a3e1ed/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kørsel i Rudersdal Kommune

Sagsnr.: 18/44
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60172000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører levering af personbefordring i Rudersdal Kommune. Personbefordring er en vigtig del af velfærdstatens kerneområder og Rudersdal Kommune ønsker derfor, at udbyde denne opgave, så borgere og personale i Kommunen opnår den bedste service til en konkurrencedygtig pris.

Det er yderst vigtigt for Rudersdal Kommune, at den vindende Tilbudsgiver vil deltage i et tæt samarbejde om, at levere den bedste service og aftale for brugerne. Herunder en god og åben kommunikation gennem hele aftalens løbetid. Dette skyldes til dels, at det er børn og unge, som den vindende Tilbudsgiver skal køre med, og Rudersdal Kommune har meget fokus på deres tryghed og trivsel.

Udbuddet er delt op i to delaftaler:

- Delaftale 1:

a: Skolebuskørsel af elever til og fra to af Kommunens skoler.

b: Svømmehals- og idrætskørsel af Kommunens elever til og fra svømmeundervisning og idræt.

- Delaftale 2:

a: Kørsel til Hop & Rock.

b: Kørsel til Vilde Vulkaner.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Skolebus-, svømmehals- og idrætskørsel

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Rudersdal Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 vedrører skolebuskørsel og kørsel til svømmeundervisning samt idrætskørsel. Skolebuskørsel vedrører kørsel af skoleelever fra opsamlingssteder i skoledistriktet for Høsterkøb og Sjælsøskolen i Rudersdal Kommune – samt retur om eftermiddagen. Kørsel til svømmeundervisning og idræt vedrører kørsel fra elevernes skoler til hhv. Birkerød svømmehal, Skovlyskolens svømmehal samt Trørødskolens svømmehal – og retur.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2018
Slut: 31/07/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rudersdal Kommune har en option på forlængelse i 4 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kørsel til Hop & Rock og Vilde Vulkaner

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60172000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Rudersdal Kommune og Vordengborg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 vedrører kørsel til Hop & Rock, som er en tilbagevendende festival for alle SFO/SFK-børn i Rudersdal. I forbindelse med denne festival, er der behov for, at børn transporteres fra deres skoler til Rudegaard Idrætsanlæg. Vilde Vulkaner er Danmarks største børnefestival for SFO/SFK-børn i alderen 7 – 14 år. Det bliver hvert år afholdt i den første uge af skolernes sommerferie ved Vordingborg Kaserne. I forbindelse med denne festival skal børn transporteres fra Rudersdal Kommune til Vordingborg Kaserne.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2018
Slut: 31/07/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rudersdal Kommune har en option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har tilladelse fra Færdselsstyrelsen til erhvervsmæssig personbefordring af den udbudte art.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital de seneste 3 år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har mindst 3 års erfaring med levering af den type kørselsopgaver som aftalen indeholder, eller også skal mindst én ledende medarbejder fra Tilbudsgiver have denne erfaring.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/04/2018
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Leverandøren kan vælge at give tilbud på én eller begge delaftaler. Der indgås aftale med [1] leverandør pr. delaftale.

Delaftale 1 udbydes som en kontrakt, hvorimod delaftale 2 udbydes som en rammeaftale. Da delaftale 1 udgør den største del af det samlede udbud (rent økonomisk) tager udbudsbekendtgørelsen udgangspunkt i en kontrakt og ikke i en rammeaftale.

Anslået værdi: I relation til punkt II.1.5) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid.

Leverandøren er forpligtet til at overholde den i kontrakten/rammeaftalen punkt 20, angivne arbejdsklausul i hele aftaleperioden.

Leverandøren er forpligtet til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder, herunder at Leverandøren ikke forskelsbehandler som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk tilhørsforhold.

Leverandøren skal overholde alle de ILO-konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder:

- Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105),

- Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111),

- Mindste alder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182),

- Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt,

- Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2018

Send til en kollega

0.113