23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 066-146337
Offentliggjort
05.04.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Indkøbsfællesskabet IFIRS

Høring vedr. udbud af autoreservedele


Indkøbsfællesskabet IFIRS

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Indkøbsfællesskabet IFIRS
55960410
Skovvangen 28
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Jakob Roy Lægsgaard
Telefon: +45 60198521
E-mail: jal@ifirs.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/83029190.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.ifirs.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/83029190.aspx

I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelses institution
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring vedr. udbud af autoreservedele

Sagsnr.: 9277
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34330000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

IFIRS inviterer alle interesserede tilbudsgivere til at deltage i høringen på udbudsmaterialet til udbud af autoreservedele.

For at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud pga. af uhensigtsmæssige krav, har IFIRS valgt, at lave en høring af det foreløbige materiale.

IFIRS beder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes meget gerne indeholde uddybende forklaringer.

Høringsmaterialet kan findes på Mercell ved klikke på følgende link:

https://permalink.mercell.com/83029190.aspx

Høringssvar skal være IFIRS i hænde senest onsdag den 18.4.2018, kl. 12:00.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 243 940.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

IFIRS inviterer alle interesserede tilbudsgivere til at deltage i høringen på udbudsmaterialet til udbud af autoreservedele.

For at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud pga. af uhensigtsmæssige krav, har IFIRS valgt, at lave en høring af det foreløbige materiale.

IFIRS beder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes meget gerne indeholde uddybende forklaringer.

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af IFIRS.

IFIRS vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet.

Høringsmaterialet består af:

— Høring — Udbudsbetingelser,

— Høring — Bilag 2 — Udkast til rammeaftale,

— Høring — Bilag 3 — TilbudslistenHøringsmaterialet kan findes på Mercell ved klikke på følgende link:

https://permalink.mercell.com/83029190.aspx

Høringssvar bedes fremsendt via fanen Kommunikation i Mercell.

Høringssvar bedes henvise til hvad i udbudsmaterialet, rammeaftalen eller tilbudslisten, kommentaren vedrører.

— Eks. Udbudsmaterialet Afsnit XX,

— Eks. Tilbudsliste (kommentar kan angives i tilbudslisten ved siden af den relevante celle).

De ovenstående filer er vedhæftet i Word og Excel filer, således at der ligeledes kan indsættes kommentarer direkte i dokumenterne.

Hvis der er behov for uddybning af kommentarer, vil IFIRS tage telefonisk kontakt til de leverandører, der er kommet med kommentarer.

Høringssvar skal være IFIRS i hænde senest onsdag den 18.4.2018, kl. 12:00.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
20/04/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2018

Send til en kollega

0.09