23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 069-153253
Offentliggjort
10.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Skive Kommune

Opdateringer

Annullering
(18.04.2018)

Ordregiver annullerer udbuddet, da der er en fejl i udbudsmaterialet. Udbuddet genudbydes hurtigst muligt.

Annullering
(18.04.2018)

Ordregiver annullerer udbuddet, da der er en fejl i udbudsmaterialet. Udbuddet genudbydes hurtigst muligt.

EU- udbud på levering af skolebuskørsel til Skive Kommune


Skive Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Skive Kommune
Torvegade 10
Skive
7800
Danmark
Telefon: +45 99155827
E-mail: kkje@skivekommune.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.skive.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.skive.dk/erhverv/leverandoer/udbud/aktuelle-udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU- udbud på levering af skolebuskørsel til Skive Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60172000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører skolekørsel i Skive Kommune. Kørslen hører under Kultur- og Familieforvaltningen. Det udbydes som fast skolekørsel af kørselsberettigede elever ud fra Folkeskolelovens kriterier, og administreres af de enkelte skoler i samarbejde med Skive Kommune og tilbudsgiver. Skive Kommune udbyder kørsel til og fra skolen/undervisningssteder i kommunen, hvor det ikke er muligt at benytte offentlige transportmidler. Der er tale om kørsel planlagt ud fra de kørselsberettigede elevers geografi. Den detaljerede rute fastlægges af tilbudsgiver. Svømmekørsel foregår i skoletiden mellem skolerne og svømmehaller. Der er typisk en eller to klasser, som transporteres samtidigt. Det er kørsel begge veje.Kørslen planlægges for et år ad gangen, og planlægningen afhænger af aftalen kommunen og svømmehallen mellem. Kørslerne kan udføres af minibusser eller busser til samtlige ordregivers enheder og institutioner. Udbuddet er opdelt i 6 delaftaler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

- Delaftale 1: Skolebuskørsel til og fra Glyngøre Skole, Roslev Skole, Durup Skole og Oddense Børneunivers

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60172000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Delaftale 1: Skolebuskørsel til og fra Glyngøre Skole, Roslev Skole, Durup Skole og Oddense Børneunivers.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges i 2 x 12 måneder. Opsigelsesvilkår fremgår af aftalens pkt. 3.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Forventet årlig omsætning: 1 250 000,00 DKK.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

- Delaftale 2: Skolebuskørsel til og fra Højslev Skole, Nr. Søby Skole og Ørslevkloster Børneunivers

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60172000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Delaftale 2: Skolebuskørsel til og fra Højslev Skole, Nr. Søby Skole og Ørslevkloster Børneunivers.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges i 2 x 12 måneder. Opsigelsesvilkår fremgår af aftalens pkt. 3.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Forventet årlig omsætning: 750 000,00 DKK.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

- Delaftale 3: Skolebuskørsel til og fra Breum Skole og Fursund

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60172000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Delaftale 3: Skolebuskørsel til og fra Breum Skole og Fursund.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges i 2 x 12 måneder. Opsigelsesvilkår fremgår af aftalens pkt. 3.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Forventet årlig omsætning: 370 000,00 DKK.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

- Delaftale 4: Skolebuskørsel til og fra Ådalskolen

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60172000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Delaftale 4: Skolebuskørsel til og fra Ådalskolen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges i 2 x 12 måneder. Opsigelsesvilkår fremgår af aftalens pkt. 3.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Forventet årlig omsætning: 600 000,00 DKK.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

- Delaftale 5: Skolebuskørsel til og fra Vestsalling Skole og Dagtilbud

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60172000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Delaftale 5: Skolebuskørsel til og fra Vestsalling Skole og Dagtilbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges i 2 x 12 måneder. Opsigelsesvilkår fremgår af aftalens pkt. 3.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Forventet årlig omsætning: 1 067 500,00 DKK.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

- Delaftale 6: Svømmekørsel: skolerne/undervisningsstederne til og fra Skive Badeland eller Durup svømmehal

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60172000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Delaftale 6: Svømmekørsel: skolerne/undervisningsstederne til og fra Skive Badeland eller Durup svømmehal.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges i 2 x 12 måneder. Opsigelsesvilkår fremgår af aftalens pkt. 3.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Forventet årlig omsætning: 170 000,00 DKK.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har tilladelse fra Færdselsstyrelsen til erhvervsmæssig personbefordring af den udbudte art.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende nøgletal for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiver har etableret sin virksomhed:

- Tilbudsgivers egenkapital. Tilbudsgiver må ikke have haft en negativ egenkapital i tilbudsgivers seneste 2 afsluttede regnskabsår. Hvis tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 2 år må tilbudsgiver ikke have haft en negativ egenkapital i de regnskaber, der er afsluttet siden tilbudsgivers stiftelse. Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra tilbudsgivers bogholderi, at tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal ikke havde en negativ egenkapital. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor,

- Tilbudsgivers omsætning pr. år inden for det udbudte område for de seneste 2 afsluttede regnskabsår. Tilbudsgivers omsætning pr. år skal minimum udgøre 2 gange den forventede årlige omsætning (oplyst i pkt. 5. Udbuddets omfang). Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud på flere delaftaler skal tilbudsgivers omsætning pr. år minimum udgøre 2 gange den forventede årlige omsætning (oplyst i pkt. 5. Udbuddets omfang) sammenlagt for alle de delaftaler, som tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver må ikke have haft en negativ egenkapital i tilbudsgivers seneste 2 afsluttede regnskabsår. Hvis tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 2 år må tilbudsgiver ikke have haft en negativ egenkapital i de regnskaber, der er afsluttet siden tilbudsgivers stiftelse. Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra tilbudsgivers bogholderi, at tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal ikke havde en negativ egenkapital. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor.

Tilbudsgivers omsætning pr. år skal minimum udgøre 2 gange den forventede årlige omsætning (oplyst i pkt. 5. Udbuddets omfang). Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud på flere delaftaler skal tilbudsgivers omsætning pr. år minimum udgøre 2 gange den forventede årlige omsætning (oplyst i pkt. 5. Udbuddets omfang) sammenlagt for alle de delaftaler, som tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Tilbudsgiver skal have haft 1 sammenlignelige leverance indenfor de sidste 3 år. Tilbudsgiver skal beskrive leverancerne, angive beløb for leverancerne, periode og modtager af leverancerne. En sammenlignelig leverance er en reference på løbende levering af rutekørsel til en kommune eller en virksomhed.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte den oplistede reference.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have haft 1 sammenlignelige leverance indenfor de sidste 3 år. Tilbudsgiver skal beskrive leverancerne, angive beløb for leverancerne, periode og modtager af leverancerne. En sammenlignelig leverance er en reference på løbende levering af rutekørsel til en kommune eller en virksomhed.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte den oplistede reference.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Forsikring: Leverandøren er i hele aftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 000 000 DKK pr. år.

Etik: Ordregiver forudsætter, at leverandøren og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark herunder, men ikke begrænset til følgende grundlæggende ILO-konventioner:

- Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105),

- Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111),

- Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182),

- Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt,

- Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) inden for rammerne af gældende lovgivning,

- Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (ILO-konvention nr. 94) jf. bilag 5.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/05/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/05/2018
Tidspunkt: 13:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der indgås aftale med en leverandør pr. delaftale.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit ”Udelukkelse”).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævn for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark

Internetadresse:http://klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 ka-lenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutning, jf. § 7, stk. 1.

I andre situationer skal klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark

Internetadresse:http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/04/2018

Send til en kollega

0.487