23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 079-177237
Offentliggjort
24.04.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Upphandling Södertörn

Skolskjuts Haninge Kommun


Upphandling Södertörn

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Upphandling Södertörn
212000-0084
Rudsjöterassen 2
Haninge
136 81
Sverige
Kontaktperson: Lena Mårdh
E-post: lena.mardh@upphandlingsodertorn.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.upphandlingsodertorn.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Skolskjuts Haninge Kommun

Referensnummer: Sun 2017/94
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60130000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling Södertörn bjuder in till anbudsgivning avseende ramavtal för skolskjuts och verksamhetsresor för barn och elever inom skolverksamheten i Haninge kommun.

Syfte med denna upphandling är att kommunen ska kunna fullfölja det krav som skollagen ställer på kommuner att anordna skolskjuts för de elever som har behov av sådan resa för att elever ska kunna tillgodogöra sig den utbildning de har rätt till.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling Södertörn bjuder in till anbudsgivning avseende ramavtal för skolskjuts och verksamhetsresor för barn och elever inom skolverksamheten i Haninge kommun.

Syfte med denna upphandling är att kommunen ska kunna fullfölja det krav som skollagen ställer på kommuner att anordna skolskjuts för de elever som har behov av sådan resa. Därutöver är syftet att underlätta för verksamheten att förflytta vissa elever mellan platser för undervisning. Allt för att elever ska kunna tillgodogöra sig den utbildning de har rätt till.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande.

Överprövades och beslutades att göras om.

Visma annons: https://opic.com/id/afxabutmki.

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten Stockholm
Haninge
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
23/04/2018

Send til en kollega

0.075