23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 097-222216
Offentliggjort
24.05.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

AB Västerås Lokaltrafik

Ramavtal Leverans av bussar med biogasdrift


AB Västerås Lokaltrafik

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
AB Västerås Lokaltrafik
556555-3350
Retortgatan 7
Västerås
72130
Sverige
Kontaktperson: Sören Karlsson
E-post: soren.karlsson@expedio.nu
Nuts-kod: SE125

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vasteraslokaltrafik.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Leverans av bussar med biogasdrift

Referensnummer: VL 170 060
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34121000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtalet avser leverans av tre busstyper för biogasdrift fördelat på två delar:

— Del 1 18 st Stadsbussar 12 och 92 st Stadsbussar 18 m,

— Del 2 74 st Regionbussar 15 m.

Ramavtalet gäller tiden från kontraktets ikraftträdande till 31.12.2020 med leverans av bussar enligt ovan.

Möjlig förläng på 2 + 2 år, dvs längst t.o.m. 31.12.2024 med ytterligare ca. 100 bussar.

Beställaren avser att teckna ramavtal för varje del för sig eller för båda tillsammans.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 602 980 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34120000
34121100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE125
Nuts-kod: SE124
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtalet avser leverans av tre busstyper för biogasdrift fördelat på två delar:

— Del 1 18 st Stadsbussar 12 och 92 st Stadsbussar 18 m,

— Del 2 74 st Regionbussar 15 m.

Ramavtalet gäller tiden från kontraktets ikraftträdande till 31.12.2020 med leverans av bussar enligt ovan.

Möjlig förläng på 2 + 2 år, dvs längst tom 31.12.2024 med ytterligare ca. 100 bussar.

Beställaren avser att teckna ramavtal för varje del för sig eller för båda tillsammans.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 239-496843
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/02/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Svenska Neoplan Aktiebolag
556128-7052
Kungens Kurvaleden 4
Kungens Kurva
141 75
Sverige
E-post: stefan.eriksson@neoplan.se
Nuts-kod: SE12
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 602 980 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 602 980 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltingsrätten i Uppsala
Uppsala
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
23/05/2018

Send til en kollega

0.087