23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 125-285158
Offentliggjort
03.07.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Bestilling af materiale

www.ethics.dk/ethics/eo

Udbyder

Trafikselskabet Movia

Udbud af Flextrafik Rute


Trafikselskabet Movia

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Trafikselskabet Movia
29896569
Gammel Køge Landevej 3
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Louise Bornø
Telefon: +45 33340330
E-mail: louise.bornoe@dlapiper.com
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.moviatrafik.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ethics.dk/ethics/eo
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ethics.dk/ethics/eo
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Offentlig servicetrafik iht. trafikselskabsloven

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Flextrafik Rute

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud af Flextrafik Rute vil omhandle specialkørsel af borgere fra beskyttede værksteder, dagtilbud og lign., hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Det vil være et generelt krav, at chaufførerne har forståelse for og accept af brugergruppen og er uddannet til de særlige opgaver, som ansvaret for kørsel med handicappede indebærer. Operatøren skal kunne varetage ruteplanlægning og kommunikationen med institutioner og forældre/pårørende på et højt serviceniveau, således at kørslen udføres efter gældende servicekriterier og i forhold til de enkelte institutioners krav til kørslen.

Offentligt udbud gennemføres kun for det tilfælde, at verserende klagesager vedrørende tidligere udbud af samme karakter mod forventning måtte få et for Movia ugunstigt resultat.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vil omfatte kørsel til institutioner beliggende i Københavnsområdet og i Nordsjælland. Det er endnu ikke endeligt besluttet, om udbuddet vil blive opdelt i delaftaler. Nærmere oplysninger herom vil fremgå af udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
04/08/2018

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres kun, hvis klagesager vedrørende et tidligere udbud af kontrakter af tilsvarende karakter mod forventning får et for Movia ugunstigt resultat.

Adressen i pkt. I.3) er hoved-internetadressen, hvor udbudsmaterialet i givet fald gøres tilgængeligt ved offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelse. Udbudsmateriale er således endnu ikke tilgængeligt. Nærmere oplysninger vil fremgå af udbudsbekendtgørelsen. I udbudsmaterialet vil også fremgå, hvis ydelsen opdeles i delkontrakter.

Datoen i pkt. II.3) er det tidligste tidspunkt, en udbudsbekendtgørelse kan blive offentliggjort.

Nærværende bekendtgørelse har alene til formål at reducere tilbudsfristen for offentligt udbud fra 35 til 15 dage.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Ja
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2018

Send til en kollega

0.088