23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
03.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

VisitDenmark // CVR:33055331

Projektstyring og opbygning af events i udlandet for VisitDenmark / Progettazione, organizzazione e realizzazione di evento all’estero per VisitDenmark


VisitDenmark // CVR:33055331

OpgavebeskrivelseVisitDenmark er Danmarks nationale turistorganisation, som – i tæt samarbejde med turismeerhvervet - arbejder målrettet for at skabe kendskab og præference for Danmark som ferie- og mødedestination.

Inden for nordisk regi, i samarbejde med Visit Finland og Innovation Norway, organiseres det årlige event Be Nordic i Milano i marts måned.

Den her annoncerede opgave består i at projektstyre og opbygge Be Nordic 2019 i Milano.

Opgaven består i at:
• Udarbejde forslag til event design/koncept med udgangspunkt i brief med et fokus på WHY og KPI
• Udarbejde forslag til venue og kontrakt
• Stå for event styring – herunder have ansvar for kommunikation med venue og underleverandører så som transportører, leverandører af print og øvrigt event inventar
• Være ansvarlig for korrekt og ansvarlig pakning, læsning, opbygning og nedtagning af event
• Opbevare og vedligeholde event inventar på eget lager

Detaljeret beskrivelse af ovenstående findes i vedhæftede brief, som er på italiensk.

---ooOoo---

VisitDenmark è l’organizzazione turistica ufficiale della Danimarca che, in stretta collaborazione con il settore turistico, opera con l’intento di creare conoscenza e preferenza per la Danimarca come destinazione turistica (leisure e mice).

Nell’ambito della collaborazione nordica con Visit Finland e Innovation Norway, viene organizzato l’evento annuale Be Nordic a Milano nel mese di marzo.

Il bando pubblicato consiste nella progettazione, organizzazione e realizzazione di Be Nordic 2019 a Milano.

Il compito consiste in:
Sviluppare una proposta per concept e design dell’evento basato sul brief e con particolare attenzione agli obiettivi (WHY e KPI) indicati
• Proposta venue e contratto
• Gestione evento – tra cui responsabilità e gestione comunicazione con la venue e sotto fornitori quali trasportatori, fornitori di stampe, arredi e altro si renda necessario alla realizzazione dell’evento.
• Responsabilità di corretto allestimento e smontaggio dell’evento
• Stoccaggio e gestione inventario tramite magazzino proprio dell’offerente

La descrizione dettagliata e approfondita di quanto sopra si trova nel brief in allegato.
Annonceret3. juli 2018 12:15:00 CEST
Deadline6. august 2018 12:00:00 CEST
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformOffentligt/åbent udbud
CPV kode79956000, 63513000, 79340000, 79950000, 79952000, 63514000
MyndighedstypeAndet
Skønnet kontraktsum637 000,00

Dokumenter & materiale

Dokumenter> application/pdf

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierØkonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterierMed afsæt i det bedste forhold mellem pris og kvalitet vil VisitDenmark vælge den bedst egnede leverandør ud fra nedenstående underkriterier, hvor %-tallet beskriver hvor højt kriteriet vil blive vægtet i den samlede evaluering:

• 25 %: Hvorledes tilbudsgiver synliggør, at opgaven kan varetages inden for den fastsatte budgetramme, og at der er lagt et realistisk budget ved en detaljeret fordeling af budgettet på de forskellige opgaver indenfor den fastsatte budgetramme
• 40 %: Hvordan tilbudsgiver kan synliggøre at have relevant erfaring med og kompetencer inden for event design og at have relevant erfaring med og kompetencer inden for overholdelse af italienske regler/love i forbindelse med gennemførelse af events
• 35 %: Hvorvidt tilbudsgiver kan synliggøre, at forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i at opfylde de mål, som projektet har fastsat

Budgetrammen og de nærmere krav hertil findes i vedhæftede brief, som er på italiensk.

---ooOoo---

Partendo dal miglior rapporto qualità prezzo, VisitDenmark sceglierà l’offerente più adatto basandosi anche sui criteri sotto elencati, dove la % indicata descrive il peso di ciascun criterio nella valutazione complessiva:

• 25 %: efficacia con cui l’offerente rende visibile le modalità di realizzazione del compito entro i limiti di budget allocato; l’offerente dimostra di aver svolto una valutazione realistica del budget disponibile e presenta una suddivisione dettagliata delle voci di costo all’interno dei vari compiti da realizzare.
• 40 %: efficacia con cui l’offerente dimostra di avere una comprovata esperienza e competenza nell’ambito dell’event design e management e una comprovata esperienza e competenza in materia di legislazione e regolamentazione italiana nell’ambito dell’organizzazione di eventi.
• 35 %: efficacia con cui l’offerente dimostra che la proposta sia stata sviluppata basandosi sulla realizzazione degli obiettivi prefissati dal progetto.

Le indicazioni e criteri di utilizzo del budget a disposizione si trovano nel brief in allegato.
UdvælgelseskriterierTilbudsgiver bør kunne påvise minimum 3 års erfaring med gennemførelse af events. Endvidere skal tilbudsgiver kunne kommunikere flydende i både skrift og tale på italiensk, da opgaven vil skulle udføres i Italien og med italiensk som kontraktsprog.

Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af:
• Udkast til hvordan budgettet vil blive fordelt og forbrugt på de enkelte aktiviteter og en klar beskrivelse af hvilken procentsats af budgettet der er afsat til agency fee
• Hvilken relevant erfaring tilbudsgiver har med projektstyring og opbygning af events i udlandet, herunder hvilket kendskab tilbudsgiver har til B2C events inkl. kendskab til og håndtering af bureaukratisk/italiensk lovgivning
• Hvilken tilgang tilbudsgiver vil have til at løse opgaven, herunder hvilke kompetencer tilbudsgiver har inden for event design med fokus på kreative og innovative løsninger af events (/messestande)

Der gælder følgende krav til tilbuddet:
• Tilbud skal være indenfor fastsat budgetramme, som findes i vedhæftet brief.
• Tilbudsgiver skal have kontor i Italien og dermed kunne mødes med VisitDenmark i Milano uden afregning herfor.

---ooOoo---

L’offerente deve dimostrare un’esperienza almeno triennale nella progettazione e organizzazione di eventi. Inoltre l’offerente deve poter comunicare fluentemente in italiano (parlato e scritto), in quanto il progetto sarà svolto in Italia e l’italiano sarà la lingua contrattuale.

L’offerta deve contenere descrizione di:
• Proposta iniziale di come il budget allocato verrà distribuito/utilizzato all’interno delle varie attività e una chiara descrizione della percentuale di budget destinata a onorari di agenzia.
• Quale esperienza rilevante l’offerente abbia nell’ambito di progettazione e organizzazione di eventi, in particolare la competenza dell’offerente nel campo di eventi B2C e la conoscenza e la gestione di legislazione e burocrazia italiana legata al settore degli eventi.
• Quale approccio l’offerente propone per svolgere il compito assegnato, indicazioni circa le competenze dell’offerente in materia di event design e con particolare attenzione a soluzioni creative e innovative nella realizzazione di eventi e stand.

I seguenti criteri sono imprescindibili per l’offerta da proporre:
- L’offerta deve rientrate nel budget allocato, che si trova nel brief in allegato.
- L’offerente deve avere sede in Italia e poter incontrare VisitDenmark senza spese di viaggio annesse e/o a carico di VisitDenmark per tutta la durata del progetto.

Kontaktperson

NavnAnnalisa Ferraresi
Telefon+39 0272022323
E-mailaf@visitdenmark.com

Ordregiver

NavnVisitDenmark // CVR:33055331
AdresseIslands Brygge 43 3.
2300 København S
DK
Telefon+39 0272022323
E-mailaf@visitdenmark.com
WWWwww.visitdenmark.com

Send til en kollega

0.096