23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 135-309150
Offentliggjort
17.07.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Räddningstjänstförbudet i Storgöteborg

Verkstadstjänster tunga fordon samt reservdelar


Räddningstjänstförbudet i Storgöteborg

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Räddningstjänstförbudet i Storgöteborg
222000-0752
Box 5204
Göteborg
402 24
Sverige
Kontaktperson: Mats Israelsson
Telefon: +46 313352696
E-post: mats.israelsson@rsgbg.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.rsgbg.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Verkstadstjänster tunga fordon samt reservdelar

Referensnummer: 0020/18-UH-2018-2
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50114100
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser service och reparation av Räddningstjänsten Storgöteborgs tunga fordon samt köp av reservdelar till Räddningstjänsten Storgöteborgs egen verkstad. Upphandlingen är uppdelad i sex kategorier och anbudsgivaren kan välja att lämna anbud på en eller flera kategorier.

Räddningstjänsten Storgöteborg har en egen verkstad med egen personal, som utför de flesta reparationer av tunga fordon. Syftet med denna upphandling är att teckna avtal med leverantörer, som kan utföra de uppdrag som verkstaden inte har kapacitet eller resurser att genomföra själv.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
50114100
50114200
34330000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser service och reparation av Räddningstjänsten Storgöteborgs tunga fordon samt köp av reservdelar till Räddningstjänsten Storgöteborgs egen verkstad. Upphandlingen är uppdelad i sex kategorier och anbudsgivaren kan välja att lämna anbud på en eller flera kategorier.

Räddningstjänsten Storgöteborg har en egen verkstad med egen personal, som utför de flesta reparationer av tunga fordon. Syftet med denna upphandling är att teckna avtal med leverantörer, som kan utföra de uppdrag som verkstaden inte har kapacitet eller resurser att genomföra själv.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 071-157573
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Verkstadstjänster tunga fordon samt reservdelar

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/06/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
I.A. Hedin Bil Aktiebolag (publ)
556065-4070
Flöjebergsgatan 24
Mölndal
431 02
Sverige
Telefon: +46 317900057
E-post: tomas.holmqvist@hedinbil.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 19 738 539.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Verkstadstjänster tunga fordon samt reservdelar

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/06/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Scania-Bilar Sverige Aktiebolag
556051-4621
Box 4074
Hisings Backa
422 04
Sverige
Telefon: +46 107066812
E-post: ulf.m.johansson@scania.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 250 585.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Verkstadstjänster tunga fordon samt reservdelar

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/06/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Volvo Truck Center Sweden Aktiebolag
556072-7777
Importgatan 22
Hisings Backa
422 04
Sverige
Telefon: +46 725077453
E-post: erik.bernhardsson@volvo.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 125 568.05 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg och migrationsdomstol
Box 53197
Göteborg
400 15
Sverige
Telefon: +46 31-7327000
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
Fax: +46 31-7117859

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/07/2018

Send til en kollega

0.081