23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 137-312535
Offentliggjort
19.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Älmhults kommun

Vindere

(23.11.2018)
Aktiebolaget Kronobergs Bilaffär
Box 3083
350 33 Växjö

(23.11.2018)
R Einarsson Bil AB
Box 7
343 21 Älmhult

(23.11.2018)
Göinge Bil Aktiebolag
Box 24
281 01 Hässleholm

Opdateringer

Rettelse
(22.08.2018)

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
instead of:
Datum: 22-08-2018
Time: 23:59
Read:
Datum: 27-08-2018
Time: 23:59

IV.2.6)
Placing the text to be modified:Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
instead of:
Datum: 21-11-2018
Read:
Datum: 27-11-2018

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Anbudsöppning
instead of:
Datum: 23-08-2018
Time: 00:00
Read:
Datum: 28-08-2018
Time: 00:00


Ytterligare information
Visma annons: https://opic.com/id/afwondtiza

Fordon under 3,5 ton


Älmhults kommun

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Älmhults kommun
212000-0647
Box 500
Älmhult
343 23
Sverige
Kontaktperson: Heike Philipsson
E-post: heike.philipsson@almhult.se
Nuts-kod: SE212

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.almhult.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcepulbeq&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcepulbeq&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Fordon under 3,5 ton

Referensnummer: 18/21
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Generella krav

Följande krav gäller alla avtalsdelar:

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34110000
34114400
34115000
34130000
34136000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE212
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Generella krav

Följande krav gäller alla avtalsdelar:

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/08/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 21/11/2018
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 23/08/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Växjö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/07/2018

Send til en kollega

0.365