23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 155-355681
Offentliggjort
14.08.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Arvika kommun

Brandbil/Tankbil


Arvika kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Arvika kommun
212000-1892
7 Inköp
Arvika
671 81
Sverige
Kontaktperson: Hans Fyhr
E-post: hans.fyhr@arvika.se
Nuts-kod: SE311

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.arvika.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Brandbil/Tankbil

Referensnummer: Dnr 2018-205
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34144210
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Brandbil/Tankbil, Räddningstjänsten

Omfattning inklusive eventuell option

Upphandlingen avser Engångsköp / specifikt köp av 1 st fabriksny komplett brandbil/tankbil chassie och påbyggnad i enlighet med Bilaga 2 Kravspecifikation.

(optioner)

5 optioner enligt text i upphandlingsdokumenten.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 700 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34100000
34144000
34144212
34144213
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE311
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Brandbil/Tankbil, Räddningstjänsten

Omfattning inklusive eventuell option

Upphandlingen avser Engångsköp / specifikt köp av 1 st fabriksny komplett brandbil/tankbil chassie och påbyggnad i enlighet med Bilaga 2 Kravspecifikation.

(optioner)

Option 1.På tankens tak monteras i samråd med beställare en vikarmskassett med budskap "OLYCKA" i mjuk reflex 3M Hi fluorescerande, dubbelsidig, monterad på nät/väv av PVC. På kassettens övre del(tak) monteras 1 st. runt gult blixtljus, 1 st. runt blått blixtljus med 360 synbarhet. 2 st. blå blixtljus 2 st. gula blixtljus monteras på vardera sidan. Lampa för belysning av båda sidor av budskapet som tänds automatiskt vid uppfälld kassett. Skyddshuv framför kassett som lackeras i hyttens röda kulör. Kassetten fälls automatiskt ned vid frigörande av handbroms. Förslag på komplett lösning skall presenteras till beställare.

Option 2. Förhöjt lågtryck 40 bar med centrumrulle med elmotordriven inrullning, slangstyrning och ca 80 m x 19 mm stålarmerad slang med snap-tite koppling på utlopp, monteras i bakre högra facket. Strålrör modell Rosenbauer nepiro. Dimspik modell Attack med snap-tite koppling.

Option 3. Komplett högtrycksanläggning typ Power peak, monterat i bil.

Option 4. Bensindriven övertrycksfläkt, fläkten ska ha en kapacitet med minst 8m3/sek och ha en fyrtaktsmotor med minst 5,5 hk.

Option 5. Fast monterad belysningsmast 24 V, höjden på masten ska vara minst 2,5 m över tank tak. Minst 3 stycken arbetslampor ska finnas monterade i masten av typ LED, strömstyrka ska vara anpassad så att all arbetsbelysning kan vara tänd samtidigt.

Webbadress för att hämta elektroniska upphandlingsdokument: https://www.opic.com/

Upphandlingen genomförs under förutsättning att den ryms inom för ändamålet budgeterade medel eller politiska beslut. Vid avbrytande av upphandlingen äger anbudsgivaren inte rätt till ersättning.

Om någon av delarna blir överprövade kan avtal tecknas för övriga delar.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 090-202188
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/06/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Floby Rescue AB
556583-9015
Sörbyvägen 15
Floby
521 52
Sverige
E-post: sture.hakansson@flobyrescue.se
Nuts-kod: SE311

Internetadress: http://www.autokaross.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 27 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 27 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Karlstad
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/08/2018

Send til en kollega

0.102