23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 155-357023
Offentliggjort
14.08.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Kraftringen Energi AB (publ)

Upphandling bruksfordon Kraftringen


Kraftringen Energi AB (publ)

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Kraftringen Energi AB (publ)
556100-9852
Box 25
Lund
221 00
Sverige
Kontaktperson: Ben Nilsson
E-post: ben.nilsson@kraftringen.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kraftringen.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling bruksfordon Kraftringen

Referensnummer: 18/8
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34130000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlande enhet

Upphandlande enhet är Kraftringen Energi AB (publ) organisationsnummer 556100-9852, nedan kallat Kraftringen.

Upphandlingen omfattar även Kraftringens dotterbolag, exklusive Kraftringen Service AB 556511-6398 Upphandlingen administreras av Inköpsavdelningen på Kraftringen.

Beskrivning av Kraftringen

Kraftringen är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme och kyla, samt energirelaterade tjänster inom service, kommunikation och entreprenader. Kraftringen har runt 460 anställda och cirka 300 000 kunder. Omsättningen uppgår till cirka 3 miljarder kronor. Läs mer på www.kraftringen.se.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34110000
34131000
34134100
34136000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlande enhet

Upphandlande enhet är Kraftringen Energi AB (publ) organisationsnummer 556100-9852, nedan kallat Kraftringen.

Upphandlingen omfattar även Kraftringens dotterbolag, exklusive Kraftringen Service AB 556511-6398 Upphandlingen administreras av Inköpsavdelningen på Kraftringen.

Beskrivning av Kraftringen

Kraftringen är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme och kyla, samt energirelaterade tjänster inom service, kommunikation och entreprenader. Kraftringen har runt 460 anställda och cirka 300 000 kunder. Omsättningen uppgår till cirka 3 miljarder kronor. Läs mer på www.kraftringen.se.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 044-096896
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/08/2018

Send til en kollega

0.09