23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 158-362282
Offentliggjort
18.08.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Ludvika

Vindere

Anläggningstransporttjänster

(14.11.2018)
Klas Johansson Byggservice Aktiebolag
Box 33
783 21 Säter

Bergmaterial

(14.11.2018)
MaserFrakt Aktiebolag
Box 740
781 27 Borlänge

Opdateringer

Rettelse
(14.09.2018)

IV.2.2
Placing the text to be modified:Datum
instead of:
Datum: 19-09-2018
Read:
Datum: 03-10-2018

IV.2.6
Placing the text to be modified:Anbud ska vara giltigt till
instead of:
Datum: 18-12-2018
Read:
Datum: 01-01-2019

IV.2.7
Placing the text to be modified:Datum
instead of:
Datum: 20-09-2018
Time: 00:00
Read:
Datum: 04-10-2018
Time: 00:00

Anläggningstransportstjänster - Säter 2018


Ludvika

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Ludvika
212000-2270
Carlavägen 24
Ludvika
771 82
Sverige
Kontaktperson: Kim Andersson
Telefon: +46 240-86469
E-post: kim.andersson@ludvika.se
Nuts-kod: SE312

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.upphandlingscenterfbr.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=34329
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=34329
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Anläggningstransportstjänster - Säter 2018

Referensnummer: GNU 2018/100
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60180000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Säters kommun och Säterbostäder AB är i behov av anläggningstransporttjänster. Att vid behov, under kortare perioder, hyra in efterfrågade typer av lastfordon med förare. Tjänsten inkluderar även behov av bergmaterial.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Anläggningstransporttjänster

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60180000
45510000
45520000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Säters kommun och Säterbostäder AB är i behov av anläggningstransporttjänster. Att vid behov, under kortare perioder, hyra in efterfrågade typer av lastfordon med förare. Tjänsten inkluderar även behov av bergmaterial.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 31/10/2018
Slut: 30/10/2020
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Bergmaterial

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60180000
45510000
45520000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Säters kommun och Säterbostäder AB är i behov av anläggningstransporttjänster. Att vid behov, under kortare perioder, hyra in efterfrågade typer av lastfordon med förare. Tjänsten inkluderar även behov av bergmaterial.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 800 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 31/10/2018
Slut: 30/10/2020
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/09/2018
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 18/12/2018
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 20/09/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
Telefon: +46 23-3830000
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 23-3830080

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/08/2018

Send til en kollega

0.105