23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 179-406568
Offentliggjort
18.09.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Lantmäteriet

Hyra av flygplan och pilot för flygfotografering inom BFP 2019


Lantmäteriet

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 178-403381)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Lantmäteriet
202100-4888
Lantmäterigatan 2C
Gävle
801 82
Sverige
Kontaktperson: Daniel Pereira
E-post: daniel.pereira@lm.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lantmateriet.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Hyra av flygplan och pilot för flygfotografering inom BFP 2019

Referensnummer: 104-2018/7030
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
79961200
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hyra av flygplan och pilot för flygfotografering inom nationella bildsförsörjningsprogrammet 2019-2022

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/09/2018
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 178-403381

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: I.1)
Plats där texten ska ändras: Namn och adresser, NUTS-kod
I stället för:
Ska det stå:

SE

Avsnitt nummer: I.1)
Plats där texten ska ändras: Namn och adresser, NUTS-kod
I stället för:

SE313

Ska det stå:
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.11