23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 198-447873
Offentliggjort
13.10.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Lunds kommun

4 fack sopbil till LRV


Lunds kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Lunds kommun
212000-1132
Box 41
Lund
221 00
Sverige
Kontaktperson: Birgitta Petrusson
E-post: birgitta.petrusson@lund.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lund.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

4 fack sopbil till LRV

Referensnummer: KS 2018/0310
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34144510
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av en stycken 4-fack sopbil till LRV

Sista dag för inlämnande av anbud

Anbudet skall vara Lunds Kommun, Upphandlingsenheten tillhanda senast 2017-05-13.

Anbudets giltighetstid

Anbudet skall vara bindande t o m 2018-10-31

Utvärderingsmetod

Det anbud som lämnat lägsta totalpris kommer att antas.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 010 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34144000
34144511
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av en stycken 4-fack sopbil till LRV

Anbudet skall vara Lunds Kommun, Upphandlingsenheten tillhanda senast 2017-05-13.

Anbudet skall vara bindande t o m 2018-10-31

Elektroniskt anbud

Anbud skall lämnas elektroniskt genom www.tendsign.com (använd länk "Aktuella annonser"). Support för hantering av upphandlingssystemet i vilket det elektroniska anbudet lämnas ges av Tendsign tendsignsupport@opic.com . Användandet av upphandlingssystemet är kostnadsfritt för anbudslämnaren.

Anbudets form och innehåll

Anbudet: - Skall lämnas i systemet TendSign via webbplats www.tendsign.com. - Skall vara skrivet på svenska. - Skall vara prissatt i SEK. Om anbudsgivaren avstår från att svara på något av de ställda kraven kommer detta att tolkas som att kravet inte kan uppfyllas eller att kravet inte accepteras.

Utvärderingsmetod

Det anbud som lämnat lägsta totalpris kommer att antas.

— Totalpris en stycken 4-fack sopbil

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 071-156909
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Mercedes - Benz Försäljnings AB
556535-3041
Box 72
Kista
164 94
Sverige
E-post: jan.andersson@daimler.com
Nuts-kod: SE2
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 010 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/10/2018

Send til en kollega

0.138