23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 234-535303
Offentliggjort
05.12.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Sölvesborgs kommun

Samordnad varudistribution


Sölvesborgs kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Sölvesborgs kommun
212000-0852
Repslagaregatan 1
Sölvesborg
294 80
Sverige
Kontaktperson: AnnaKarin Landgren
E-post: annakarin.landgren@solvesborg.se
Nuts-kod: SE221

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.solvesborg.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Samordnad varudistribution

Referensnummer: 18/95
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
63100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Samordnad varudistribution genom att inleveranser ska gå till en distributionscentral (DC) där godset rangeras, samlastas och distribueras i fordon i en optimerad körslinga till mottagande enheter.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60100000
63710000
64100000
79991000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE221
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Samordnad varudistribution genom att inleveranser ska gå till en distributionscentral (DC) där godset rangeras, samlastas och distribueras i fordon i en optimerad körslinga till mottagande enheter.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 206-470572
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Upphandlingen avbyts på grund av att politiska beslut som innebär att budgeterade medel har dragits tillbaka

Visma annons: https://opic.com/id/afjynmvlxm

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Växjö
Växjö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
03/12/2018

Send til en kollega

0.116