23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 235-538060
Offentliggjort
06.12.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

SRV återvinning AB

Transporttjänst för insamling av latrinkärl


SRV återvinning AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
SRV återvinning AB
556053-7515
Björkholmsvägen 16
Huddinge
141 46
Sverige
Kontaktperson: Peter Thor
Telefon: +46 705330664
E-post: peter.thor@srvatervinning.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: www.srvatervinning.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Transporttjänst för insamling av latrinkärl

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Insamling av latrinkärl inom SRV:s upptagningsområde, såväl på fastlandet som på öar med broförbindelse i skärgården.

Latrinkärl ska även hämtas från Ornö, Dalarö och Söderby brygga som fraktas dit från öar utan broförbindelse.

Latriner ska transporteras till XXX, för behandling.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60100000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Insamling av latrinkärl inom SRV:s upptagningsområde, såväl på fastlandet som på öar med broförbindelse i skärgården.

Latrinkärl ska även hämtas från Ornö, Dalarö och Söderby brygga som fraktas dit från öar utan broförbindelse.

Latriner ska transporteras till XXX, för behandling.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 193-436793
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Transporttjänst för insamling av latrinkärl

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Tegeluddsvägen 1
Stockholm
115 41
Sverige
Telefon: +46 856168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +468 56168001

Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
05/12/2018

Send til en kollega

0.078