23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 007-012637
Offentliggjort
10.01.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Kungliga Tekniska högskolan

Budtjänster och transport av farligt gods


Kungliga Tekniska högskolan

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Kungliga Tekniska högskolan
202100-3054
Brinellvägen 8
Stockholm
100 44
Sverige
Kontaktperson: Martin Stancek
E-post: stancek@kth.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kth.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Budtjänster och transport av farligt gods

Referensnummer: V-2018-0395
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
64120000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal för transport av temperaturkänsligt material, vetenskapliga prover, apparatur och i viss utsträckning dokument enligt anbudets kravspecifikation. Anbudet omfattar nationella och internationella transporter.

Inbjudan

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, inbjuder härmed till anbudsgivning i en upphandling avseende ramavtal, Budtjänster och transport av farligt gods. Upphandlingen omfattar transporttjänst av temperaturkänsligt material, vetenskapliga prover, apparatur och dokument enligt detta upphandlingsdokument med bilagor.

Utöver Kungliga Tekniska Högskolan kommer ramavtalet omfatta avrop från följande lärosäten:

Stockholms Universitet (SU),Karolinska Institutet (KI).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60100000
90512000
90520000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ramavtal för transport av temperaturkänsligt material, vetenskapliga prover, apparatur och i viss utsträckning dokument enligt anbudets kravspecifikation. Anbudet omfattar nationella och internationella transporter.

Inbjudan

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, inbjuder härmed till anbudsgivning i en upphandling avseende ramavtal, Budtjänster och transport av farligt gods. Upphandlingen omfattar transporttjänst av temperaturkänsligt material, vetenskapliga prover, apparatur och dokument enligt detta upphandlingsdokument med bilagor.

Utöver Kungliga Tekniska Högskolan kommer ramavtalet omfatta avrop från följande lärosäten:

Stockholms Universitet (SU), Karolinska Institutet (KI).

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholms Universitet (SU) samt Karolinska Institutet (KI) benämns avropande lärosäten (AL).

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 149-342018
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Upphandlingen avbryts på grund av bristande konkurrens.

Visma annons: https://opic.com/id/afeiuyqjal

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
09/01/2019

Send til en kollega

0.103