23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 028-063724
Offentliggjort
08.02.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Bodens kommun

Lokaltrafik med buss


Bodens kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 005-008101)

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Bodens kommun
Boden
Sverige
E-post: johan.bostrom@boden.se
Nuts-kod: SE332

Internetadress(er):

Allmän adress: www.boden.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Lokaltrafik med buss

Referensnummer: KS 2018/107
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34121000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar Boden kommuns behov av kollektivtrafik med biogasdrivna bussar under perioden 1.7.2020 - 30.6.2030

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
06/02/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 005-008101

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: III.2.2
Plats där texten ska ändras: Datum
I stället för:
Datum: 18/02/2019
Ska det stå:
Datum: 22/02/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Datum
I stället för:
Datum: 19/02/2019
Ska det stå:
Datum: 25/02/2019
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.083