23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 052-120216
Offentliggjort
14.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Karlskrona kommun

Skolskjutsar våren 2019


Karlskrona kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Karlskrona kommun
212000-0829
Östra Hamngatan 7B
Karlskrona
371 83
Sverige
Kontaktperson: Emelie Skårstedt
E-post: Emelie.Skarstedt@karlskrona.se
Nuts-kod: SE221

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.karlskrona.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Skolskjutsar våren 2019

Referensnummer: KS2018/8276 2.6.1
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Skolskjutsar inom Kunskapsnämndens verksamhet.

Tjänsten

Denna upphandling innefattar skolskjutsar inom Kunskapsnämndens verksamhet samt övriga busstransporter arrangerade av kommunen.

Kommunen äger rätt att samordna fordon mellan olika skolskjutspaket och entreprenörer för att uppnå ekonomiska samordningsvinster. Parterna ska sträva efter en bra service åt våra skolskjutselever utifrån de ramar avtalen anger.

Avtalsperioden avser fem läsår 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 och 2023/24. Avtalstiden är 2019-08-10 till 2024-07-30. Kommunen har optionsrätt (ensidig förlängning) för ytterligare ett läsår till efter 30.7.2024

Ett läsår omfattar f.n. 178 skjutsdagar.

Anbudsgivare lämnar anbud i de delar som är aktuella, de generella kraven bevaras av alla.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 200 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60130000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE221
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Skolskjutsar inom Kunskapsnämndens verksamhet.

Tjänsten

Denna upphandling innefattar skolskjutsar inom Kunskapsnämndens verksamhet samt övriga busstransporter arrangerade av kommunen.

Kommunen äger rätt att samordna fordon mellan olika skolskjutspaket och entreprenörer för att uppnå ekonomiska samordningsvinster. Parterna ska sträva efter en bra service åt våra skolskjutselever utifrån de ramar avtalen anger.

Avtalsperioden avser fem läsår 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 och 2023/24. Avtalstiden är 2019-08-10 till 2024-07-30. Kommunen har optionsrätt (ensidig förlängning) för ytterligare ett läsår till efter 30.7.2024

Ett läsår omfattar f.n. 178 skjutsdagar.

Anbudsgivare lämnar anbud i de delar som är aktuella, de generella kraven bevaras av alla.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 229-524022
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Holmsjö Trafik AB
556365-2584
Bakareboda 401
Holmsjö
370 34
Sverige
E-post: ttdack@hotmail.se
Nuts-kod: SE221
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 200 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Bergkvarabuss Aktiebolag
556294-9973
Box 853
Kalmar
391 28
Sverige
E-post: staffan.karlsson@bergkvarabuss.se
Nuts-kod: SE221

Internetadress: http://www.bergkvarabuss.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 200 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Växjö
Växjö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/03/2019

Send til en kollega

0.085