23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 054-125200
Offentliggjort
18.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Renovest A/S

Udbud af transport af containere


Renovest A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Renovest A/S
37276588
Stengårdsvej 33, Oudrup
Løgstør
9670
Danmark
Kontaktperson: Laila Krenchel
E-mail: lhkl@cowi.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vesthimmerlandsforsyning.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af transport af containere

Sagsnr.: A107087-001
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 - MD04
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Renovest A/S (herefter benævnt Ordregiver) udbyder transport af affaldscontainere (containertømninger) i Vesthimmerlands kommune.

Ordregiver ønsker at opdele udbuddet i særskilte kontrakter for særskilte dele af udbuddet, da udbuddet objektivt kan adskilles i følgende ydelser:

- Delaftale 1: Transport af containere fra genbrugspladser,

- Delaftale 2: Transport af containere fra Oudrup modtageanlæg.

Det er valgfrit for Tilbudsgiver at byde ind på én delaftale eller begge.

Samlet udbudsmateriale er tilgængeligt på iBinder, via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hnnrztdige

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 190 532.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Transport af affaldscontainere fra genbrugspladserne i Vesthimmerland Kommune

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63111000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter transport af affaldscontainere (containertømning) fra genbrugspladserne i Vesthimmerlands kommune til Oudrup modtageanlæg.

Hertil kommer et antal tranporter med brændbart affald til Aars Varmeværk og madrasser til Reno-Nord returkørsel fra Oudrup modtageanlæg med kompost og knust beton til genbrugspladserne. Desuden forekommer et mindre antal transporter, hvor containere skal leveres og afhentes på værksted.

Udbuddet omfatter på udbudstidspunktet i alt 4 genbrugspladser. Antallet af containere, som skal transporteres og i de fleste tilfælde tømmes udgør årligt ca. 3 200 stk.

I enhedspriserne for transporter/tømning indgår interne flytninger. Antallet af interne flytninger fremgår af tilbudslisten.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Transport af containere fra Oudrup modtagestation til eksterne modtageanlæg

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63111000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter transport af containere fra Oudrup modtagestation til eksterne modtageanlæg.

Delaftale 2 omfatter på udbudstidspunktet ca. 290 årlige transporter fra Oudrup genbrugsplads. De årlige transporter er fordelt på 6 modtageanlæg.

I enhedspriserne for transporter/tømning indgår interne flytninger. Antallet af interne flytninger fremgår af tilbudslisten.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 248-573646
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Transport af affaldscontainere fra genbrugspladserne i Vesthimmerland Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Jysk Transportservice A/S
80223528
Industriparken 8
Nørager
9610
Danmark
NUTS-kode: DK050
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 639 116.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Transport af containere fra Oudrup modtagestation til eksterne modtageanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Jysk Transportservice A/S
80223528
Industriparken 8
Nørager
9610
Danmark
NUTS-kode: DK050
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 551 416.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævn for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevnenshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrister: Klagefrister fremgår af § 7 i lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715100
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/03/2019

Send til en kollega

0.063