23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 054-125205
Offentliggjort
18.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Göteborgs Stad Inköp och upphandling

Bokningstjänst och trafik avseende riksfärdtjänstresor samt resor i annan kommun


Göteborgs Stad Inköp och upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Göteborgs Stad Inköp och upphandling
212000-1355
Box 1111
Göteborg
405 23
Sverige
Kontaktperson: Josef Bretvold
E-post: josef.bretvold@ink.goteborg.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.goteborg.se/upphandling

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Bokningstjänst och trafik avseende riksfärdtjänstresor samt resor i annan kommun

Referensnummer: 252/18
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Förvaltningen för Inköp och upphandling (Inköp och upphandling) genomför på uppdrag av Göteborgs Stad Trafikkontoret Serviceresor (Trafikkontoret Serviceresor) en ramavtalsupphandling avseende bokningstjänst och trafik av riksfärdtjänstresor samt för resor i annan kommun.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 16 200 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60130000
60140000
63000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar bokning och trafik av resor avseende:

— Resor mellan kommuner för personer som beviljats tillstånd att resa med riksfärdtjänst enligt lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735)

— Hantering av kuponger, fakturering och trafik för resor i annan kommun enligt lag om färdtjänst (SFS 1997:736), så kallade RIAK-resor,

— Andra regionala uppdragsresor såsom skolresor, tjänsteresor, LSS-resor etc.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 223-510533
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Riksfärdtjänsten Sverige AB
556306-4590
Kyrkogatan 19
Lund
222 22
Sverige
E-post: jessica.norstrom@rft.se
Nuts-kod: SE232
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 200 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/03/2019

Send til en kollega

0.098