23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 054-125360
Offentliggjort
18.03.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

MKB Fastighets Aktiebolag

Ramavtal service och installation samt lagerhållning av vitvaror


MKB Fastighets Aktiebolag

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 037-083526)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
MKB Fastighets Aktiebolag
556049-1432
Box 50405
Malmö
202 14
Sverige
Kontaktperson: Nima Willander
E-post: nima.willander@ecenea.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.mkbfastighet.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal service och installation samt lagerhållning av vitvaror

Referensnummer: 19/20
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50700000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

MKB har för avsikt att knyta ramavtal med en leverantör för service och installation samt lagerhållning av vitvaror. Utöver tillkommer två leverantörer som antas som extra resurser. Som extra resurs kommer det inga löpande avrop. Som extra resurs står man först i kö att få frågan om att ersätta övriga ramavtalsleverantörer om; någon väljer att säga upp sitt avtal under avtalsperioden, beställaren häver ett avtal med någon ramavtalsleverantörer eller någon annan oförutsägbar händelse inträffar.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/03/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 037-083526

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 24/03/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 07/04/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 25/03/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 08/04/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.074