23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 054-125376
Offentliggjort
18.03.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Fysik

Brovagtstjeneste - Trangravsbroen


Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Fysik

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, )

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Fysik
64942212
Islands Brygge 37
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: David Arge Malmberg
Telefon: +45 29613084
E-mail: bw29@kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kk.dk/

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Brovagtstjeneste - Trangravsbroen

II.1.2) Hoved-CPV-kode
63712300
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opgaven omfattet af denne aftale vedrører brovagtstjeneste på Trangravsbroen i Københavns Kommune. Brovagtstjenesten omfatter fast bemanding på Trangravsbroen, broåbning, tilsyn, viceværtsfunktion, infotjeneste og bagvagt-funktion (tilkaldetjeneste) på andre broer i nærheden.

Kontrakten har en varighed på 2 år med mulighed for forlængelse i 2 gange 12 måneder.

Alle medarbejdere i brovagtstjenesten skal gennemgå et kursus i betjening af Trangravsroen og af de øvrige broer, hvor brovagten er bagvagt. Kurset afsluttes med en duelighedsprøve (certificering). Kurset skal være afsluttet ved kontraktstart.

VHF-certificering skal være bestået senest 3 måneder efter kontraktstart.

Der henvises endvidere til leverandøraftalen og bilag ”kravspecifikation.”

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2019
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.9
I stedet for:

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i pkt. 3.2. ovenfor, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

Oplysninger der danner grundlag for udvælgelsen.

Til brug for udvælgelsen bør ansøgerne oplyse følgende:

1) Oplyse 2 referencer i ESPD del V.

Læses:

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

Oplysninger der danner grundlag for udvælgelsen.

Til brug for udvælgelsen bør ansøgerne oplyse følgende:

1) Oplyse 2 referencer i ESPD del IV.

Afsnit nummer: II.2.9
I stedet for:

Udvælgelsen foretages på baggrund af de oplyste referencer i ESPD del V samt de afleverede beskrivelser af referencerne og vil ske efter følgende kriterier:

Læses:

Udvælgelsen foretages på baggrund af de oplyste referencer i ESPD del IV samt de afleverede beskrivelser af referencerne og vil ske efter følgende kriterier:

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.063