23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 057-131910
Offentliggjort
21.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Naturstyrelsen

Landevejstransport af flis


Naturstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Naturstyrelsen
33157274
Førstballevej 2
Randbøl
7183
Danmark
Kontaktperson: Thomas Claudi Westh
Telefon: +45 72543000
E-mail: tcw@nst.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.naturstyrelsen.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=234128&B=NST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=234128&B=NST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Landevejstransport af flis

Sagsnr.: NST-044-00084
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60100000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der udbydes 5 delaftaler om landevejstransport af flis fra bilfast vej i Naturstyrelsens skov- og naturområder til danske fjernvarmeværker samt til og fra flisdepoter. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Landevejstransport af flis - Vendsyssel og Himmerland

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Vendsyssel og Himmerland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Landevejstransport af flis fra bilfast vej i Naturstyrelsens skov- og naturområder i Vendsyssel og Himmerland til danske fjernvarmeværker samt til og fra flisdepoter. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 30/06/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 3 gange 1 år på uændrede betingelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Landevejstransport af flis - Thy

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Thy

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Landevejstransport af flis fra bilfast vej i Naturstyrelsens skov- og naturområder i Thy til danske fjernvarmeværker samt til og fra flisdepoter. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 30/06/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 3 gange 1 år på uændrede betingelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Landevejstransport af flis - Midt- og Vestjylland

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Midt- og Vestjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Landevejstransport af flis fra bilfast vej i Naturstyrelsens skov- og naturområder i Midt- og Vestjylland til danske fjernvarmeværker samt til og fra flisdepoter. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 30/06/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 3 gange 1 år på uændrede betingelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Landevejstransport af flis - Sydlige Jylland og Fyn

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Sydlige Jylland og Fyn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Landevejstransport af flis fra bilfast vej i Naturstyrelsens skov- og naturområder i Sydlige Jylland og på Fyn til danske fjernvarmeværker samt til og fra flisdepoter. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 30/06/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 3 gange 1 år på uændrede betingelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Landevejstransport af flis - Sjælland, Lolland og Falster

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Sjælland, Lolland og Falster

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Landevejstransport af flis fra bilfast vej i Naturstyrelsens skov- og naturområder på Sjælland, Lolland og Falster til danske fjernvarmeværker samt til og fra flisdepoter. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 23 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 30/06/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 3 gange 1 år på uændrede betingelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud Det Fælles europæiske Udbudsdokument, ESPD, og heri angive følgende oplysninger i ESPD Del IV, afsnit B.

1) Tilbudsgivers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår;

2) Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapital i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver udregnet i procent;

3) Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår;

4) Det forsikrede beløb i tilbudsgivers ansvarsforsikring.

Ad 1, 2 og 3 Ved ”det seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Ved en sammenslutning af virksomheder beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning og egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders formåen, skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder, og i sådanne tilfælde beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning og egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen kræves:

- Ad 1. En samlet omsætning i det seneste disponible regnskabsår på mindst:

— 1 000 000 DKK for delaftale 1,

— 1 000 000 DKK for delaftale 3,

— 1 000 000 DKK for delaftale 4,

— 1 000 000 DKK for delaftale 6,

— 1 000 000 DKK for delaftale 7.

Såfremt en tilbudsgiver byder på 2 eller flere delaftaler, er det samlede omsætningskrav til tilbudsgiveren 1 500 000 DKK.

- Ad 2. En soliditetsgrad på mindst 15 i det seneste disponible regnskabsår,

- Ad 3. En egenkapital på mindst 100 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår,

- Ad 4. En dækningssum på mindst 10 000 000 DKK.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen og egenkapitalen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, beregnes omsætningen og egenkapitalen som virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud i Det Fælleseuropæiske Udbudsdokument, ESPD, og heri angive følgende oplysninger i ESPD Del IV, afsnit C:

- En liste med de 1-5 betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen, med angivelse af værdi, datoer og modtagere. Såfremt en aftale eller kontrakt har bestået i mere end 3 år, skal der kun angives beløb for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregivers mindstekrav til den økonomiske aktørs tekniske og faglige formåen er mindst 1 og maksimalt 5 relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

Ved relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt forstås følgende:

Referencer, der omfatter transport af flis med container eller working floor lastbiler, hvor flisen er afhentet i skov i direkte forbindelse med flisproduktionen og efterfølgende transporteret til modtager. Flisproduktionen skal enten være bestandsgående flishugning eller lastbilflishugning. De oplyste referencer skal tilsammen have en værdi på mindst:

— 500 000 DKK ved tilbud på delaftale 1,

— 500 000 DKK ved tilbud på delaftale 3,

— 500 000 DKK ved tilbud på delaftale 4,

— 500 000 DKK ved tilbud på delaftale 6, og

— 500 000 DKK ved tilbud på delaftale 7.

Krav til referencerne, herunder antal, indhold og værdi, er ens, uanset om der bydes på en eller flere delaftaler. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx konsortium, skal sammenslutningens virksomheder blot tilsammen opfylde ordregivers mindstekrav til referencer, og sammenslutningen kan på samme betingelser som andre ansøgere højst fremlægge 5 referencer.

Indeholder det afleverede tilbud flere referencer end det anførte maksimum, forbeholder Ordregiver sig ret til kun at medtage det maksimale antal referencer i egnethedsvurderingen, startende med den først-nævnte reference.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Det er et kontraktmæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende fagligeområde mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/04/2019
Tidspunkt: 12:05
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

A) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

- Kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, sker via det elektroniske udbudssystem. Tidsfrister i relation til spørgsmål og svar fremgår af udbudsbetingelserne,

- Såfremt tilbuddet indeholder flere versioner af det samme dokument, vil den seneste uploadede version være den gældende,

- Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

B) Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på,

- Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, med mindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, eller for at udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-et i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

C) I relation til de anslåede værdier af delaftalerne bemærkes, at beløbene er skøn over den forventede kontraktsum for løbetiden inklusive forlængelser.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (Loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/03/2019

Send til en kollega

0.117