23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 057-131980
Offentliggjort
21.03.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag (NSR)

Upphandling av lastväxlare (LNG-flytande gas) och slä


Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag (NSR)

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag (NSR)
556217-4580
Hjortshögsvägen 1
Helsingborg
251 89
Sverige
Kontaktperson: Peter Johansson
E-post: pj@pjkonsult.com
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.nsr.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av lastväxlare (LNG-flytande gas) och slä

Referensnummer: ¨2019-002, 2019-02-18
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

NSR upphandlar genom denna upphandling:

2 st lastväxlare

1 st lastväxlarsläp

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34130000
34133000
34142000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

NSR upphandlar genom denna upphandling:

2 st lastväxlare

1 st lastväxlarsläp

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 036-081197
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Avbryts beroende på ändade interna förutsättningar

Visma annons: https://opic.com/id/afsjgrldxj

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/03/2019

Send til en kollega

0.067