23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 057-132148
Offentliggjort
21.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Lunds kommun

Upphandling av skolskjuts för Lunds kommun och samarbetskommuner


Lunds kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Lunds kommun
212000-1132
Box 41
Lund
221 00
Sverige
Kontaktperson: Jeanna Linton Wahlgren
E-post: jeanna.lintonwahlgren@lund.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lund.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av skolskjuts för Lunds kommun och samarbetskommuner

Referensnummer: SN 2018/0431
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Lunds kommun upphandlar skolskjuts. Med skolskjuts avses resor till och från skolan före och efter skoltid, mellan skolornas lokaler under skoltid, samt tillkommande resor i samband med exempelvis resor, studiebesök och friluftsdagar. Skolskjutstransport ska ske från Lunds kommuns östra och södra delar till skolor i Lunds kommun som Beställaren planerar och själv inte har kapacitet att utföra.

Typ av avtal

Ramavtal tjänster.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60130000
60140000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Lunds kommun upphandlar skolskjuts. Med skolskjuts avses resor till och från skolan före och efter skoltid, mellan skolornas lokaler under skoltid, samt tillkommande resor i samband med exempelvis resor, studiebesök och friluftsdagar. Skolskjutstransport ska ske från Lunds kommuns östra och södra delar till skolor i Lunds kommun som Beställaren planerar och själv inte har kapacitet att utföra.

Typ av avtal

Ramavtal tjänster.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 226-517175
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Vellingetaxi AB
556334-5379
Falsterbovägen 61
Höllviken
236 11
Sverige
E-post: jorgen@vellingetaxi.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress: http://www.vellingetaxi.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/03/2019

Send til en kollega

0.068