23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 057-132666
Offentliggjort
21.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholms läns landsting, Trafiknämnden

Kollektiv sjötrafik i Stockholms mellanskärgård, avtalsområde B – WÅAB:s fartyg (E39B)


Stockholms läns landsting, Trafiknämnden

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms läns landsting, Trafiknämnden
232100-0016
Lindhagensgatan 100
Stockholm
105 73
Sverige
Kontaktperson: Annelie Magnusson
Telefon: +46 86861600
E-post: E39@sl.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sl.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kollektiv sjötrafik i Stockholms mellanskärgård, avtalsområde B – WÅAB:s fartyg (E39B)

Referensnummer: 18/2
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60600000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar kollektiv sjötrafik för mellersta skärgården i Stockholm.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60610000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
Nuts-kod: SE1
Nuts-kod: SE11
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget som upphandlas omfattar kollektiv sjötrafik för mellersta skärgården i Stockholm.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 029-063848
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: TN 2017-1463
Benämning på upphandlingen:

Kollektiv sjötrafik i Stockholms mellanskärgård, avtalsområde B, WÅAB:s fartyg (E39B)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/12/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Blidösundsbolaget AB
556533-4231
Skeppsbron 10
Stockholm
111 30
Sverige
E-post: 5565334231@dingertz.se
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

I upphandlingen tillämpas enligt bestämmelser i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik vissa förfaranderegler som anges i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).

För beskrivning av upphandlingsförfarande, villkor för deltagande samt minimikrav för kvalificering, se Ansökningsinbjudan.

Visma annons: https://opic.com/id/aflxvcrkiv

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/03/2019

Send til en kollega

0.075