23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 060-139464
Offentliggjort
26.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Uppsala universitet

Opdateringer

Annullering
(23.05.2019)

Resebyråtjänst


Uppsala universitet

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Uppsala universitet
202100-2932
Uppsala universitet Dag Hammarskjölds väg 7
Uppsala
752 37
Sverige
Kontaktperson: Camilla Faber
Telefon: +46 4712505
E-post: camilla.faber@uadm.uu.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: https://uu.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=42844
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=42844
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Resebyråtjänst

Referensnummer: UH2018/68
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
63510000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

De ingående parter (nedan benämnda avropande part), Uppsala universitet (UU), Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Högskolan i Gävle (HiG) efterfrågar ett brett utbud av resebyråtjänster från en affärsresebyrå med personlig service (fullservice) och ett webbaserat självbokningssystem för självbetjäning till personer anknutna till respektive ingående part. Det betyder en resebyrå som kan ta fram det bästa resealternativet vid varje enskild beställning, med hänsyn till resenärens önskemål och gällande regler.

I uppdraget ingår även att tillhandahålla övriga tjänster och sådan information som resenärer vid respektive ingående part är i behov av för att kunna planera och genomföra sin resa.

Syftet med upphandlingen är att teckna ramavtal med en resebyrå som kan uppnå kvalitativ, hållbart- och kostnadseffektiv leverans av efterfrågade tjänster.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 80 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
63510000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

De ingående parter (nedan benämnda avropande part), Uppsala universitet (UU), Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Högskolan i Gävle (HiG) efterfrågar ett brett utbud av resebyråtjänster från en affärsresebyrå med personlig service (fullservice) och ett webbaserat självbokningssystem för självbetjäning till personer anknutna till respektive ingående part. Det betyder en resebyrå som kan ta fram det bästa resealternativet vid varje enskild beställning, med hänsyn till resenärens önskemål och gällande regler.

I uppdraget ingår även att tillhandahålla övriga tjänster och sådan information som resenärer vid respektive ingående part är i behov av för att kunna planera och genomföra sin resa.

Syftet med upphandlingen är att teckna ramavtal med en resebyrå som kan uppnå kvalitativ, hållbart- och kostnadseffektiv leverans av efterfrågade tjänster.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 80 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 09/08/2019
Slut: 08/08/2021
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 29/04/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 29/10/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 30/04/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Kungsgatan 49
Uppsala
753 21
Sverige
Telefon: +46 184316300
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18100034

Internetadress: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
25/03/2019

Send til en kollega

0.07