23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 060-139850
Offentliggjort
26.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Östersunds kommun

Resebyråtjänster


Östersunds kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Östersunds kommun
212000-2528
Rådhuset
Östersund
831 82
Sverige
Kontaktperson: Åsa Olofsson
E-post: asa.olofsson@upphandlingskontoret.se
Nuts-kod: SE322

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ostersund.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Resebyråtjänster

Referensnummer: 523/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
63500000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser beställarnas behov av resebyråtjänster i form av bokning av inrikes/utrikes resor och leverans av biljetter/färdhandlingar via resebyrån eller resebyråns självbokningssystem. Det kommer att avropas löpande under avtalsperioden.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 13 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
63510000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE322
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser beställarnas behov av resebyråtjänster i form av bokning av inrikes/utrikes resor och leverans av biljetter/färdhandlingar via resebyrån eller resebyråns självbokningssystem. Det kommer att avropas löpande under avtalsperioden.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Leveranskvalitet / Viktning: Mervärde max 20 000
Kostnadskriterium - Namn: Pris / Viktning: Mervärde
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 076-169537
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/06/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Big Travel Sweden AB
556260-2838
Svärdvägen 19
Danderyd
182 33
Sverige
E-post: johan.nyren@bigtravel.se
Nuts-kod: SE322

Internetadress: http://www.bigtravel.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 13 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Härnösands förvaltningsrätt
Härnösand
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
25/03/2019

Send til en kollega

0.07