23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 060-140016
Offentliggjort
26.03.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Hylte kommun

Bussresor med förare


Hylte kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 033-074592)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Hylte kommun
212000-1207
Storgatan 8B
Hyltebruk
314 80
Sverige
Kontaktperson: Patric Bergenholtz
E-post: patric.bergenholtz@hylte.se
Nuts-kod: SE231

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hylte.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Bussresor med förare

Referensnummer: 2018 KS0352
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hylte kommun upphandlar bussresor med förare för sin del men också för kommunerna Halmstad och Laholm.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/03/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 033-074592

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 22/03/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 04/04/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 25/03/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 05/04/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.077