23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 060-140402
Offentliggjort
26.03.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Södermanlands läns landsting

Busstrafik Norra Sörmland


Södermanlands läns landsting

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 010-020175)

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Södermanlands läns landsting
232100-0032
Inköp
Nyköping
611 88
Sverige
Kontaktperson: Lisa Tuvene
E-post: lisa.tuvene@regionsormland.se
Nuts-kod: SE122

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regionsormland.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Busstrafik Norra Sörmland

Referensnummer: DU-UPP18-0096
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60112000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Region Sörmland bjuder in till upphandling av busstrafik för anbudsområde Norra Sörmland (Eskilstuna kommun) med trafikstart i december 2020. Den trafik som omfattas av upphandlingen är regional landsbygdstrafik och stadstrafik i ovan nämnd kommun med viss trafik i kringliggande kommuner. Anbud ska lämnas på hela anbudsområdet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/03/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 010-020175

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 25/03/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 28/03/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 26/03/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 29/03/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.068