23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 074-175665
Offentliggjort
15.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Centrala studiestödsnämnden

Resebyråtjänster för vissa funktionshindrade elevers resor (Rh-resor)


Centrala studiestödsnämnden

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Centrala studiestödsnämnden
202100-1819
Norra Tjärngatan 2
Sundsvall
852 37
Sverige
Kontaktperson: Stefan Larsson
Telefon: +46 60186196
E-post: stefan.larsson@csn.se
Nuts-kod: SE321

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.csn.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=43226
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=43226
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Resebyråtjänster för vissa funktionshindrade elevers resor (Rh-resor)

Referensnummer: 2019-5103-47
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
63510000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling avser resor för elever vid riksgymnasierna för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh).

Bland de studiestöd som CSN administrerar finns det så kallade Rg-bidraget. Detta regleras av en förordning där elevernas resande är reglerat. Bidraget lämnas bland annat för kost, logi och hemresor till elever vid riksgymnasierna för döva (RGD) och hörselskadade (RGH) samt till elever vid riksgymnasierna för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh). RGD och RGH finns i Örebro, medan Rh-gymnasierna finns i Umeå, Stockholm, Göteborg och Kristianstad. Eleverna vid dessa gymnasier kommer från hela landet.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 9 200 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
63510000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE321
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser resor för elever vid riksgymnasierna för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh).

Bland de studiestöd som CSN administrerar finns det så kallade Rg-bidraget. Detta regleras av en förordning där elevernas resande är reglerat. Bidraget lämnas bland annat för kost, logi och hemresor till elever vid riksgymnasierna för döva (RGD) och hörselskadade (RGH) samt till elever vid riksgymnasierna för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh). RGD och RGH finns i Örebro, medan Rh-gymnasierna finns i Umeå, Stockholm, Göteborg och Kristianstad. Eleverna vid dessa gymnasier kommer från hela landet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 9 200 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/07/2019
Slut: 30/06/2023
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/05/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/07/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 14/05/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Härnösand
Backgränd 9
Härnösand
871 32
Sverige
Telefon: +46 611460600
E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
Fax: +46 611511820

Internetadress: www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/04/2019

Send til en kollega

0.069