23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 074-175706
Offentliggjort
15.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Västra Götalandsregionen

Vindere

(11.07.2019)
Jivair AB
Hangarvägen 2B
438 70 Landvetter

(11.07.2019)
Babcock Scandinavian Air Ambulance AB
Lägervägen 3
832 56 Frösön

Flygambulans och transport vid organtransplantation


Västra Götalandsregionen

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Västra Götalandsregionen
232100-0131
Östergatan 1
Vänersborg
462 80
Sverige
Kontaktperson: Jeanette Hall
E-post: jeanette.hall@vgregion.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vgregion.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqysnomjd&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqysnomjd&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Flygambulans och transport vid organtransplantation

Referensnummer: RS2019-00002
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60400000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget avser att utföra flygtransport av patient som ersättning för den markburna ambulanstransporten vid ex. långa sträckor. Vidare avser uppdraget flygtransport av uttagsteam, organ i box och patient utan behov av medicinsk assistens under transport inför organtransplantation.

Leverantören ansvarar för hela transportuppdraget vad gäller flygplan, besättning och i vissa fall sjukvårdsbemanning.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60410000
60420000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget avser att utföra flygtransport av patient som ersättning för den markburna ambulanstransporten vid ex. långa sträckor. Vidare avser uppdraget flygtransport av uttagsteam, organ i box och patient utan behov av medicinsk assistens under transport inför organtransplantation.

Leverantören ansvarar för hela transportuppdraget vad gäller flygplan, besättning och i vissa fall sjukvårdsbemanning.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2019
Slut: 30/09/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 förlängningar á 1 månad

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/05/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 24/11/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 25/05/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/04/2019

Send til en kollega

0.075