23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 074-175805
Offentliggjort
15.04.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Blekinge Läns Landsting

Anropsstyrd trafik 2020


Blekinge Läns Landsting

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Blekinge Läns Landsting
232100-0081
Landstinget Blekinge
Karlskrona
371 81
Sverige
Kontaktperson: Dejan Stojanoski
E-post: dejan.stojanoski@ltblekinge.se
Nuts-kod: SE221

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ltblekinge.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Anropsstyrd trafik 2020

Referensnummer: 2019/00091
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60130000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser transporttjänster som benämns som anropsstyrd trafik, bl a innefattande färdtjänst, sjukresor och öppen närtrafik samt ett antal turer i kollektivtrafiken som är anropsstyrda.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Anropsstyrd trafik 2020

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60120000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE221
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser transporttjänster som benämns som anropsstyrd trafik, bl a innefattande färdtjänst, sjukresor och öppen närtrafik samt ett antal turer i kollektivtrafiken som är anropsstyrda.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 018-038802
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Växjö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/04/2019

Send til en kollega

0.087