23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 074-176313
Offentliggjort
15.04.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Österåkers kommun

Bilpool


Österåkers kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 060-139385)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Österåkers kommun
212000-2890
Hackstavägen 22
Åkersberga
184 86
Sverige
Kontaktperson: Upphandling Österåker
E-post: upphandling@osteraker.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.osteraker.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Bilpool

Referensnummer: 2018-75
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
66114000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingens omfattning

Fordonspool som tjänst ska omfatta ett fordonspoolssystem samt kringtjänster kopplade till fordonen.

Upphandlingen avser två (2) avtalsområden, avtalsområde A: bilpool med el / laddhybridfordon och avtalsområde B: elcykelpool med cyklar och installation av tillhörande laddstation.

Österåkers kommun har för avsikt att teckna avtal med en (1) leverantör per avtalsområde.

Uppskattat historiskt värde se statistikfilen. Den statistik, alternativ volymuppskattning som anges i upphandlingsdokumenten ska inte tolkas som en utfästelse eller garanti för det kommande avtalet.

När och om det totala fakturerade kontraktsvärdet uppgår till 4 miljoner per anbudsområde A och 2 miljoner per anbudsområde B anses kontrakten upplupna.

Kommunen kan under avtalstiden komma att avropa utökning av antalet fordon genom optioner till samma avtalade priser. Avtalstid för optioner följer detta Avtal.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/04/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 060-139385

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 18/04/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 28/04/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 19/04/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 29/04/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.076