23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 077-183648
Offentliggjort
18.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Tierps kommun

Vindere

Anläggningsmaskintjänster

(09.07.2019)
Lmbab, Löfströms Mark & Bygg AB
Kärven 270
819 66 Lövstabruk

Anläggningsmaskintjänster

(09.07.2019)
Rasent Maskiner AB
Salbergavägen 2
819 30 Skärplinge

Anläggningsmaskintjänster

(09.07.2019)
Jtl Entreprenad AB
Sätravägen 22
819 30 Skärplinge

Anläggningsmaskintjänster

(09.07.2019)
D. Wicksell Motor & Maskin Aktiebolag
Jälla Sjödyn 244
744 95 Uppsala

Anläggningsmaskintjänster

(09.07.2019)
Hjälmunge Åkeri Aktiebolag
Österänge 265
819 61 Skärplinge

Anläggningsmaskintjänster

(09.07.2019)
Abt Bolagen AB
Box 4001
195 04 Rosersberg

Anläggningsmaskintjänster

(09.07.2019)
Kj Alltjänst AB
Gyllby 213
748 94 Örbyhus

Anläggningsmaskintjänster

(09.07.2019)
Bergman Maskintjänst i Söderfors AB
Vallonvägen 4
815 75 Söderfors

Anläggningsmaskintjänster

(09.07.2019)
Mats Johanssons Åkeri Aktiebolag
Marsjön 101
815 91 Tierp

Anläggningsmaskintjänster

(09.07.2019)
Hållnäs Gräv & Transport AB
Hjälmunge 465
819 64 Hållnäs

Anläggningsmaskintjänster

(09.07.2019)
Leif Löfgrens Åkeri AB
Kastebovägen 25
815 95 Månkarbo

Anläggningsmaskintjänster

(09.07.2019)
Mellansvenska Logistiktransporter AB
Box 377
751 06 Uppsala

Anläggningsmaskintjänster


Tierps kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Tierps kommun
212000-0266
Centralgatan 7
Tierp
815 38
Sverige
Kontaktperson: Ulf Sandell
Telefon: +46 293218000
E-post: ulf.sandell@tierp.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tierp.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=43327
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=43327
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Anläggningsmaskintjänster

Referensnummer: 2019-05
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45112000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtal för inhyrning av anläggningsmaskiner och lastbilar med och utan förare.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Anläggningsmaskintjänster

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45112000
45500000
60181000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal för inhyrning av anläggningsmaskiner och lastbilar med och utan förare.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/07/2019
Slut: 30/06/2021
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/05/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 26/08/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 27/05/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Kungsgatan 49
Uppsala
753 21
Sverige
Telefon: +46 184316300
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18100034

Internetadress: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/04/2019

Send til en kollega

0.125