23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 078-188044
Offentliggjort
19.04.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Jönköpings Länstrafik

Upphandling av Serviceresor 2020


Jönköpings Länstrafik

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 033-074344)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Jönköpings Länstrafik
232100-0057
Box 372
Jönköping
551 15
Sverige
Kontaktperson: Anna-Karin Malm
E-post: anna-karin.malm@jlt.se
Nuts-kod: SE211

Internetadress(er):

Allmän adress: http://jlt.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av Serviceresor 2020

Referensnummer: RJL 2018-825
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Region Jönköpings län har behov av behov att upphandla serviceresor i Jönköpings län och dess närhet. Upphandlingen omfattar anslutningsresor, arbetsresor, ersättningstrafik för tåg/buss, färdtjänst, resor för dagverksamhet, närtrafik, sjukresor, skolskjuts och övrig anropsstyrd trafik.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/04/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 033-074344

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 23/04/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 16/05/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 24/04/2020
Ska det stå:
Datum: 17/05/2020
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 24/04/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 17/05/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.079