23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 081-193673
Offentliggjort
25.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Jönköpings kommun

Vindere

(10.09.2019)
Transportaktiebolaget i Jönköping
Box 3181
550 03 Jönköping

(10.09.2019)
Benny Lydéns Transport AB
Box 180
561 23 Huskvarna

(10.09.2019)
GDL Transport Aktiebolag
Box 22301
250 25 Helsingborg

(10.09.2019)
Bjursells i Jönköping AB
Box 3181
550 03 Jönköping

(10.09.2019)
Jönköpings Entreprenad & Markbyggnads AB
Soldattorpsgatan 7
554 74 Jönköping

Entreprenadmaskiner med förare


Jönköpings kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Jönköpings kommun
212000-0530
Stadskontoret
Jönköping
551 89
Sverige
Kontaktperson: Peter Strandsäter
E-post: peter.strandsater@jonkoping.se
Nuts-kod: SE211

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.jonkoping.se/stadskontoret

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvvnvekuw&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvvnvekuw&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Entreprenadmaskiner med förare

Referensnummer: 16/121
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60182000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Jönköpings kommun handlar upp inhyrning av bemannade entreprenadmaskiner (grävmaskiner, lastmaskiner, m.m.) som ett ramavtal.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45500000
60180000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE211
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Jönköpings kommun handlar upp inhyrning av bemannade entreprenadmaskiner (grävmaskiner, lastmaskiner, m.m.).

Inledning

Jönköpings kommun inbjuder till anbudsgivning avseende ramavtal för löpande inhyrning av bemannade entreprenadmaskiner då vi själva inte utför arbetet.

Omfattning

Inhyrning av bemannade entreprenadmaskiner med tillhörande utrustning omfattande maskintyper enligt Prisfilen.

Aktuell inhyrning avser timinhyrning under kortare såväl som längre tid. Tjänster av entreprenadtyp är undantagna från detta uppdrag samt kommunens användning av egna fordon och maskiner eller inhyrning av maskiner med egna förare.

Historiska 12 månader var enligt följande:

Bandgrävare < 8 t - 300 timmar, Bandgrävare 8-14 - 300 timmar, Bandgrävare 21-28 - 3 000 timmar, Bandgrävare 28-40 - 3 500 timmar, Hjulgrävare 13-17 - 1 800 timmar, Hjulgrävare >17 t - 6 600 timmar, Hjullastare 14-19 - 500 timmar, Hjulgrävare > 17 ton "Vattenläckor" - 9 800 timmar

Beställaren kan inte bedöma den exakta omfattningen av kommande behov eller garantera det faktiska utnyttjandet av detta ramavtal.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2019
Slut: 01/09/2023
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/06/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 02/09/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 04/06/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
23/04/2019

Send til en kollega

0.078