23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 093-225507
Offentliggjort
15.05.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Eksjö kommun

Skolskjuts Eksjö kommun


Eksjö kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 066-154707)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Eksjö kommun
212000-0589
Södra Kyrkogatan 4
Eksjö
57580
Sverige
Kontaktperson: Sven-Erik Johansson
E-post: svenerik.johansson@eksjo.se
Nuts-kod: SE211

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eksjo.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Skolskjuts Eksjö kommun

Referensnummer: 18/116
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60130000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar skolskjuts för elever i förskola, grundskola samt grund- och gymnasiesärskola som bor på sådant avstånd från skola att de enligt Eksjö kommuns skolskjutsreglemente är berättigade till skolskjuts.

Upphandlingen omfattar även kompletterande resor som exempelvis badresor, studieresor m.m.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/05/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 066-154707

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 14/05/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 23/05/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 15/05/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 24/05/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.095