23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 093-225572
Offentliggjort
15.05.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Sydvatten Aktiebolag

Meddelande om frivillig förhandsinsyn avseende läcksökning med satellit


Sydvatten Aktiebolag

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 092-223698)

Legal Basis:

direktiv 2009/81/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Sydvatten Aktiebolag
556100-9837
Hyllie Stationstorg 21 6TR
Malmö
215 32
Sverige
Kontaktperson: Jesper König
E-post: jesper.konig@swrab.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.swedenwaterresearch.se

Upphandlarprofil: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvjfmnisb&GoTo=Docs

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Meddelande om frivillig förhandsinsyn avseende läcksökning med satellit

Referensnummer: 19/11
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
79961200
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Sweden Water Research AB (SWR) avser att inom kort ingå avtal med Utilis för att söka efter läckor på dricksvattennätet med hjälp av satellit.

Utilis tjänst innebär förenklat att de med hjälp av foton från överflygning med satellit kan peka ut var det finns förekomst av dricksvatten i marken. Sådant vatten bör endast synas som en konsekvens av en läckande vattenledning. Därefter kan precis lokalisering med konventionella läcksökningsmetoder göras.

För mer information se bifogad fil.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/05/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 092-223698

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: I.1)
Plats där texten ska ändras: Namn och adresser, Internetadress(er), Upphandlarprofil
I stället för:
Ska det stå:
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.074