23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 095-229734
Offentliggjort
17.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

RIKSTEATERN

Vindere

(02.09.2019)
Mabi Sverige AB
Box 27272
102 53 Stockholm

Hyrbilar och anknutna tjänster


RIKSTEATERN

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
RIKSTEATERN
802006-1365
Riksteatern
Norsborg
145 83
Sverige
Kontaktperson: Hanna Adam
E-post: hanna.adam@riksteatern.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.riksteatern.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afeexjhsbl&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afeexjhsbl&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Fritidsverksamhet, kultur och religion

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Hyrbilar och anknutna tjänster

Referensnummer: 19/3
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34110000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Bakgrunden till denna upphandling är att Riksteatern är i behov av hyrbilsverksamhet /kortidsförhyrning för att på ett kostnadseffektivt, trafiksäkert och miljömässigt sätt kunna utföra tjänsteresor i Sverige. Behovet som ska tillgodoses med denna upphandling är rikstäckande.

Riksteatern kan inte garantera någon volym på kommande beställningar av hyrbilstjänster.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34114400
34136000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Riksteatern är den turnerande nationalscenen för hela Sverige. Riksteatern är en växande folkrörelse och samtidigt en av Sveriges mest framgångsrika teatrar. Riksteatern har i dag drygt 40 000 engagerade medlemmar över hela Sverige och Riksteaterrörelsen medverkar till att årligen nå en publik på ca 1 000 000 besökare antingen som producent eller som arrangör.

Efterfrågade fordonstyper ska finnas för avhämtning hos Riksteatern i Hallunda, samt på samtliga flygplatser, tågstationer, hotell och platser där Riksteatern turnerar d.v.s över hela landet.

1400 hyresdygn (240 tillfällen) föregående år.

100 hyrtillfällen med leveransadress Riksteatern i Norsborg.

200 hyrtillfällen med varierande leveransadresser som flygplatser, tågstationer och hotell i Sverige.

Riksteatern kan inte garantera någon volym på kommande beställningar av hyrbilstjänster. Ovanstående uppgifter baseras på historiska data.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/07/2019
Slut: 30/06/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 förlängning/ar á 24 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/06/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 07/09/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 17/06/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/05/2019

Send til en kollega

0.08