23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 095-229748
Offentliggjort
17.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

LUDVIKA KOMMUN

Opdateringer

Rettelse
(18.06.2019)

IV.2.2
Placing the text to be modified:Datum
instead of:
Datum: 11-06-2019
Read:
Datum: 28-06-2019

Spolning, Slamsugning, rengöring, besiktning av cisterner 2019


LUDVIKA KOMMUN

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
LUDVIKA KOMMUN
212000-2270
Carlavägen 24
Ludvika
771 82
Sverige
Kontaktperson: Kim Andersson
Telefon: +46 240-86469
E-post: kim.andersson@ludvika.se
Nuts-kod: SE312

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.upphandlingscenterfbr.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=42081
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=42081
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Spolning, Slamsugning, rengöring, besiktning av cisterner 2019

Referensnummer: GNU 2019/41
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34144410
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Avtalet omfattar slamsugning, rengöring, besiktning av cisterner samt spolning och rengöring av brunnar och ledningar på tomt, mark och i byggnader. Upphandlingen samordnas tillsammans med Falu kommun, Hedemora kommun, Ludvika Hem AB, AB Stora Tunabyggen, Hushagens Fastighets AB

AB Hedemora bostäder, Hedemora kommunfastigheter AB, Hedemora Energi AB.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Falun

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34144410
90513900
90513700
90513600
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Avtalet omfattar slamsugning, rengöring, besiktning av cisterner samt spolning och rengöring av brunnar och ledningar på tomt, mark och i byggnader. Upphandlingen samordnas tillsammans med Falu kommun, Hedemora kommun, Ludvika Hem AB, AB Stora Tunabyggen, Hushagens Fastighets AB

AB Hedemora bostäder, Hedemora kommunfastigheter AB, Hedemora Energi AB.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2019
Slut: 30/09/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Hedemora

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34144410
90513900
90513700
90513600
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Avtalet omfattar slamsugning, rengöring, besiktning av cisterner samt spolning och rengöring av brunnar och ledningar på tomt, mark och i byggnader. Upphandlingen samordnas tillsammans med Falu kommun, Hedemora kommun, Ludvika Hem AB, AB Stora Tunabyggen, Hushagens Fastighets AB

AB Hedemora bostäder, Hedemora kommunfastigheter AB, Hedemora Energi AB.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2019
Slut: 30/09/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Borlänge

Del nr: 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34144410
90513900
90513700
90513600
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Avtalet omfattar slamsugning, rengöring, besiktning av cisterner samt spolning och rengöring av brunnar och ledningar på tomt, mark och i byggnader. Upphandlingen samordnas tillsammans med Falu kommun, Hedemora kommun, Ludvika Hem AB, AB Stora Tunabyggen, Hushagens Fastighets AB

AB Hedemora bostäder, Hedemora kommunfastigheter AB, Hedemora Energi AB.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2019
Slut: 30/09/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Ludvika Klar

Del nr: 4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34144410
90513900
90513700
90513600
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Avtalet omfattar slamsugning, rengöring, besiktning av cisterner samt spolning och rengöring av brunnar och ledningar på tomt, mark och i byggnader. Upphandlingen samordnas tillsammans med Falu kommun, Hedemora kommun, Ludvika Hem AB, AB Stora Tunabyggen, Hushagens Fastighets AB

AB Hedemora bostäder, Hedemora kommunfastigheter AB, Hedemora Energi AB.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2019
Slut: 30/09/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 11/06/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 09/09/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 12/06/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
Telefon: +46 23-3830000
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 23-3830080

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/05/2019

Send til en kollega

0.094